Нарешті (аж 6 грудня 2011 р.) надійшла остаточна відповідь Держреєстру на мій інформаційний запит з проблемних питань у сфері державної реєстрації. Незважаючи на те, що “водички” все-таки багато, є і конкретні відповіді на досить важливі питання – зміна КВЕДів підприємцем (плата, видача виписки), видача виписки з ЄДР при включенні відомостей, реєстрації по модельному Статуту, відміна власного рішення про припинення та інше:
Про розгляд листа

Державна реєстраційна служба України додатково до листа від 02.11.2011 повідомляє.

Щодо порядку внесення фізичною особою-підприємцем змін до відомостей, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР).
Порядок державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в ЄДР, встановлений статтею 45 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію).
Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію в ЄДР містяться відомості щодо фізичної особи-підприємця, зокрема про її види діяльності.
Такі відомості включаються до ЄДР шляхом внесення записів із відповідних реєстраційних карток (частина перша статті 17 Закону про реєстрацію).
Частиною першою статті 18 Закону про реєстрацію встановлено, якщо відомості, які підлягають внесенню до ЄДР, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними й можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
Слід зазначити, що реєстраційна картка Форми № 11 «Про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в ЄДР», затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5, в переліку змін, що вносяться до відомостей про фізичну особу-підприємця, містить поле «зміна видів діяльності, що здійснює фізична особа-підприємець».
Статтею 10 Закону про реєстрацію встановлений розмір реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця. Справляння реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до видів діяльності фізичної особи-підприємця не передбачено.
За одержання виписки з ЄДР під час внесення змін до відомостей про фізичних осіб-підприємців, які містяться в ЄДР, плата не справляється (частина десята статті 21 Закону про реєстрацію).

Про діяльність юридичної особи на підставі модельного статуту.
Верховною Радою України 21.04.2011 за № 3262 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту» (далі – Закон).
Відповідно до Закону юридична особа може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що, після його прийняття учасниками, стає установчим документом.
Юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено власний статут, в установленому порядку може прийняти рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту.
Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити власний статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі.
На виконання Закону постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1182 (далі – Постанова) затверджено модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю.
Відповідно до Постанови здійснювати діяльність на підставі модельного статуту на даний час можуть тільки товариства з обмеженою відповідальністю.
Проекти модельних статутів інших організаційно-правих форм суб’єктів господарювання розробляються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
На реєстраційних картках юридичної особи передбачена можливість зазначення відомостей про те, що юридична особа діє на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою.

Щодо резервування найменування юридичної особи.
Згідно зі статтею 1 Закону про реєстрацію державний реєстратор це посадова особа, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Відповідно до частини першої статті 4 Закону про реєстрацію державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
Статтю 23 Закону про реєстрацію, що регулювала порядок резервування найменування юридичної особи, виключено на підставі Закону № 3263 від 21.04.2011.

Щодо відміни юридичною особою та фізичною особою-підприємцем власного рішення про припинення.
Законом про реєстрацію передбачені підстави та процедура припинення юридичної особи та фізичної особи-підприємця, однак можливість відміни власного рішення про припинення не зазначена.
При цьому слід врахувати, що відповідно до статті 214 Цивільного кодексу України особа, яка вчинила односторонній правочин, має право відмовитися від нього, якщо інше не встановлено законом. Відмова від правочину вчиняється в тій самій формі, в якій було вчинено правочин.

Щодо плати за одержання виписки під час проведення включення відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до ЄДР.
Частиною другою Прикінцевих положень Закону про реєстрацію встановлено, що державний реєстратор при надходженні від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної картки зобов’язаний, відповідно до вимог статті 19 Закону, провести включення відомостей про діючі юридичні особи та фізичних осіб-підприємців і видати їм виписку з ЄДР.
Звертаємо увагу, що зазначеною вище нормою встановлений перелік документів, які подаються державному реєстратору, серед яких документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки з ЄДР, відсутній.
Враховуючи зазначене, державний реєстратор після включення відомостей до ЄДР про таку особу видає виписку з ЄДР безоплатно.

Щодо внесення до ЄДР запису про відсутність фізичної особи-підприємця за зазначеним місцем проживання.
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання» від 01.07.2010 № 2390, частину другу статті 46 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» доповнено абзацом: «наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність фізичної особи-підприємця за зазначеним місцем проживання».
Однак, даним Законом не визначено порядку внесення запису до ЄДР про відсутність фізичної особи-підприємця за зазначеним місцем проживання, як це передбачено статтею 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» для юридичних осіб.
Тому, на даний час, відсутня можливість для внесення запису до ЄДР про відсутність фізичної особи-підприємця за зазначеним місцем проживання.

Щодо форм реєстраційних карток.
Форми реєстраційних карток затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5.
Зазначені картки розроблені з урахуванням внесених до Закону про реєстрацію змін та нових термінів, зокрема
містять поля «реєстраційний номер облікової картки платника податків» та «виписка з ЄДР».

Щодо особливостей проведення державної реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ).
Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку регулюються Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».
Змінами до зазначеного вище Закону (статтею 6) встановлено, що державна реєстрація ОСББ проводиться в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб, однак процедура передачі реєстраційних справ ОСББ державним реєстраторам законодавчо неврегульована.
Дякуємо за небайдуже ставлення до питань державної реєстрації, порушене Вами питання буде враховане.

Щодо надання відомостей з ЄДР.
На сьогоднішній день форми запитів на отримання відомостей з ЄДР та розмір плати за їх надання встановлені наказами Держкомпідприємництва від 20.10.2005 № 97 та від 20.10.2005 № 99.
Державною реєстраційною службою України розробляється новий наказ з урахуванням усіх об’єктивних необхідностей.

Звертаємо увагу, що відповіді на листи, які надаються Державною реєстраційною службою України, мають роз’яснювальний характер та не встановлюють норм права.

Голова                                                                               Л.В. Єфіменко