ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЄФІМЕНКУ Л. В.

Шановний Леоніде Васильовичу!

Звертаюсь до Вас, як керівника спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, з проханням надати офіційні роз’яснення з питань, які не досить чітко врегульовані Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», що викликає непорозуміння та навіть конфлікти у відносинах між юридичними особами, фізичними особами – підприємцями та державними реєстраторами. Навіть державні реєстратори не завжди однаково трактують певні норми вищевказаного Закону. Ваші офіційні роз’яснення, які безумовно, впорядкують ситуацію та знімуть напругу, сприятимуть чіткому і однозначному виконанню вимог законодавства України, будуть опубліковані на сайті «Все про державну реєстрацію юридичних осіб та підприємців в Україні»  (https://nakaz.today/).

Щиро прошу надати роз’яснення з наступних питань:

  1. Який порядок внесення фізичною особою – підприємцем змін до видів діяльності. П.4 Ст.17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» визначає, що в Єдиному державному реєстрі містяться відомості щодо видів діяльності. П.1 Ст. 45 встановлює порядок державної реєстрації виключного переліку змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в ЄДР, в якому зміна видів діяльності відсутня. В зв’язку із цим, прошу надати роз’яснення, чи має право фізична особа – підприємець вносити зміни до видів діяльності, якщо має – який порядок проведення цієї реєстраційної дії, чи потрібно сплачувати відповідний реєстраційний збір, і чи зобов’язаний державний реєстратор видати безкоштовно Виписку з Єдиного державного реєстру.
  2. Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» передбачено можливість створення або переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного Статуту. Чи має право державний реєстратор відмовити у проведенні реєстраційної дії юридичній особі, яка хоче зареєструватись або продовжити діяльність на підставі модельного Статуту?
  3. Питання резервування найменування юридичної особи – відповідна стаття із Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» виключена, проте в п.1 Ст. 6 цього Закону вказано, що державний реєстратор «…проводить резервування найменувань юридичних осіб», а в п. 5 Ст.17 вказано, що в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб. В зв’язку із цим, чи має право державний реєстратор відмовити юридичній особі у резервуванні найменування і на якій підставі?
  4. Чи мають право юридична особа або фізична особа-підприємець відмінити власне рішення про припинення, і якщо мають, то яка процедура проведення цієї реєстраційної дії?
  5. В прикінцевих положеннях Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» вказано, що державний реєстратор при включенні відомостей про юридичну особу та фізичну особу – підприємця має видати Виписку з Єдиного державного реєстру. Проте не вказано, за плату чи безкоштовно. А в п. 10 Ст. 21 вказано виключний перелік випадків, коли плата за отримання Виписки не справляється. Включення відомостей в цей перелік не входить. В зв’язку із цим, прошу надати роз’яснення щодо порядку видачі Виписки при включенні відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців до Єдиного державного реєстру.
  6. П.2 Ст.46 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» визначає, що однією з підстав для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця є наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність фізичної особи – підприємця за зазначеним місцем проживання, але не встановлено механізму внесення такого запису. Прошу надати роз’яснення щодо процедури внесення до Єдиного державного реєстру запису про відсутність фізичної особи – підприємця за зазначеним місцем проживання.
  7. Чи планується, і в який термін, затвердження нових форм реєстраційних карток, в яких буде враховано можливість реєстрації або перехід юридичної особи на діяльність на підставі модельного Статуту, а також враховано зміну термінів «ідентифікаційний номер» на «реєстраційний номер облікової картки платника податків», та «Свідоцтво про державну реєстрацію» на «Виписка з Єдиного державного реєстру» на останніх сторінках реєстраційних карток.
  8. З 23 квітня 2011 року державна реєстрація об’єднання співвласників багатоквартирного будинку проводиться  у порядку, встановленому Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». І виконавчі комітети місцевих рад мали-б передати реєстраційні справи ОСББ державним реєстраторам. Проте, в прикінцевих положеннях Закону, який визначив цю норму, вказано, що органам реєстрації передаються реєстраційні справи «фермерських господарств». Тому реєстраційні справи не передаються, що створює проблеми при подальших реєстраційних діях з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Прошу надати роз’яснення стосовно передачі реєстраційних справ ОСББ державним реєстраторам.
  9. Чи розглядається питання внесення змін в форму запиту на отримання Витягу з Єдиного державного реєстру, з роз’єднанням на два (запити на юридичну особу та фізичну особу окремо, що дасть величезну економію паперу) та введення в критерії пошуку для фізичної особи найкращого ідентифікатора – «реєстраційного номеру облікової картки платника податків», який для отримання Довідки з Єдиного державного реєстру є обов’язковим.
  10. Чи розглядалось питання розміру плати за отримання інформації з Єдиного державного реєстру, враховуючи вимогу Закону (п.5 Ст.20), що розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат, і чому плата за Витяг (51 грн. плюс окрема плата за кожний використаний бланк) втричі більша за плату за Довідку (17 грн. плюс окрема плата за кожний використаний бланк).

Запит на інформацію встановленого зразка додається.

З повагою            Валентин
26.10.2011