Загальні правила   Юридична особа
Відокремлений підрозділ
Підприємець
ФО (незалежна профдіяльність)
Відкриття ще одного рахунку
Картка із зразками підписів
Зміна рахунків   Закриття рахунку

Головне завдання для юридичної особи (і багатьох підприємців) після реєстрації – відкриття рахунку в банку.
В зв’язку із змінами до Закону про держреєстрацію, що набрали чинності 17 грудня 2012 року, зареєстровані після цієї дати юридичні особи, яким вдалось вирішити всі проблеми (таке диво можливе?), викликані цим покращенням, та отримати Виписку з ЄДР, надалі все-одно впирались в “глуху стіну”.
Для відкриття рахунку необхідно подати в установу банку довідки про взяття на облік в податковій та пенсійному, і Довідку з ЄДРПОУ, які відповідно до цих змін вже не видавались.
Свою Інструкцію про порядок відкриття рахунків

  Інструкція НацБанку про відкриття рахунків (чинна на 05.01.2013) (1,1 MiB, 1 612 hits)

 Нацбанк за півроку – з моменту прийняття змін до вищевказаного Закону, так і не встиг привести у відповідність до нових умов. Лише 25.12.2012 р. НацБанк хоч якось відреагував на критичну ситуацію та надав всього – навсього лист

  Лист НацБанку про зміни в порядку відкриття рахунків (39,5 KiB, 1 233 hits)

з роз’ясненнями щодо змін до порядку відкриття рахунків (цікаво, а відповідну Постанову для узаконення цих змін будуть приймати “заднім числом”).

Отже, проведено чіткий поділ у порядку відкритті рахунків для юридичних осіб та підприємців, зареєстрованих до 17 грудня, та після 17 грудня 2012 року. Нижче подається перелік документів, необхідних для відкриття рахунку, вже з врахуванням змін до Закону та роз’яснення Нацбанку.
Спочатку загальні правила:
– необхідно мати при собі паспорт  або  інший документ, що посвідчує особу (представник має також пред’явити документ, що підтверджує повноваження);
– зразки усіх документів є в Інструкції (і бланки Вам із задоволенням нададуть в обраному банку), тому окремо не подаю;
– уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред’явив оригінали цих документів (тому нотаріальну копію Виписки з ЄДР робити не потрібно), але це не стосується копії установчих документів, яку необхідно посвідчувати нотаріально;
– дещо інші документи встановлено Інструкцією для професійних спілок, які в цьому матеріалі не розглядаються;
– між банком і клієнтом укладається договір банківського рахунку в письмовій формі (надає банк);
– всі банки вимагають додаткові документи, які не передбачені цією Інструкцією (копії паспортів керівника, бухгалтера, засновників, їх ідентифікаційних кодів, протоколи зборів, копії установчих документів юридичних осіб-засновників, анкету, і тд). Більшість цих вимог передбачена листами НацБанку або власного керівництва. І Ви розумієте, що сперечатись у цьому випадку абсолютно безперспективно. Необхідно схилити голову і давати, що кажуть, або іти в інший банк, де скажуть практично те-ж саме.

Юридична особа подає:
1. Заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1 Інструкції), підписану керівником або іншою уповноваженою особою;
2. Копію зареєстрованого Статуту (засновницького договору, установчого акта, положення), засвідчену нотаріально (в Інструкції вказується також можливість засвідчення органом, який видав установчий документ, але держреєстратор  копію Статуту Вам не завірить, оскільки він лише реєструє, а не видає документ. Крім цього, Законом прямо заборонена видача копій документів реєстраційної справи). Але є виключення – не засвідчуються Положення юридичних осіб публічного права (органів влади та місцевого самоврядування);
3. Виписку з Єдиного державного реєстру (вона заміняє, і вже не потрібно подавати копію довідки статистики (ЄДРПОУ), копію 4-ОПП про взяття на облік в податковій, копію листа Пенсійного про взяття на облік);
4. Картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2 Інструкції), засвідчену нотаріально – у двох примірниках.

Відокремлений підрозділ подає:
1. Заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1 Інструкції), яку підписує керівник цього підрозділу;
2. Відношення юридичної особи (із зазначенням номеру поточного рахунку цієї юридичної особи та банку, у якому він відкритий, а також інформації, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску);
3. Копію положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або самою юридичною особою;
4. Виписку з ЄДР на відокремлений підрозділ (ця можливість вже передбачена новим Порядком надання відомостей з ЄДР), яка заміняє і робить непотрібними довідку з ЄДРПОУ на цей підрозділ, 4-ОПП про взяття на облік в податковій, копію листа Пенсійного про взяття на облік;
5. Виписку з ЄДР на юридичну особу, яка заміняє і робить непотрібною 4-ОПП про взяття на облік в податковій;
6. Картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2 Інструкції), засвідчену нотаріально або підписом керівника юридичної особи – у двох примірниках. В картку вносяться зразки підписів осіб підрозділу, які мають право підписувати розрахункові документи.

Фізична особа-підприємець подає:
1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
2. Заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 3 Інструкції);
3. Виписку з Єдиного державного реєстру – заміняє, і вже не потрібно подавати копію 4-ОПП про взяття на облік в податковій, копію листа Пенсійного про взяття на облік;
4. Картку із зразками підписів (додаток 4 Інструкції). Зразки підписів засвідчуються нотаріально або підписом працівника банку (у цьому випадку її можна заповнити прямо в банку).

Фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність подає:
1. Заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5 Інструкції);
2. Копію свідоцтва, дозволу, сертифіката, що підтверджують право на здійснення незалежної професійної діяльності;
3. Картку із зразками підписів (додаток 4 Інструкції). Зразки підписів
засвідчуються нотаріально або підписом працівника банку;
в зв’язку із тим, що відомості про таких осіб до ЄДР не включаються, Виписка з реєстру у них відсутня, і необхідно також подати
4. Копію 4-ОПП про взяття на облік в податковій;
5. Копію повідомлення про взяття на облік в Пенсійному;

Для відкриття ще одного поточного рахунку (з спеціальним режимом, в іноземній валюті) необхідно подати в банк:
1. Заяву про відкриття поточного рахунку;
2. Засвідчену в установленому порядку картку із зразками підписів і відбитка печатки;
3. Для відокремленого підрозділу – ще і клопотання юридичної особи.

Картка із зразками підписів
Подається у двох примірниках. Включаються зразки підписів осіб, які мають право керувати рахунком і підписувати розрахункові документи.
Право першого підпису належить керівнику юридичної особи (а також іншим уповноваженим на це особам).
Право другого підпису належить головному бухгалтеру (або особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності).  Картка може бути без другого підпису. У цьому випадку в графі “посада” зазначається, що в штатному розписі немає таких осіб.
Юридичні особи обов’язково в картці проставляють печатку (причому, не можна використовувати печатку для спеціальних цілей – “для відряджень”, “для накладних”). Якщо печатка відсутня (а причини можуть бути різні – втрачена, спрацьована, змінилась назва фірми), банк надає власнику рахунку термін для виготовлення нової
печатки, і цей період картка приймається без відбитка печатки.
Картка має бути засвідчена нотаріально. Якщо нотаріус в населеному пункті відсутній, підписи на картці можуть засвідчуватись секретарем відповідної територіальної ради (хоча тут необхідно слідкувати за постійними змінами до Закону “Про нотаріат”, які щороку то надають таке право радам, то відбирають).
Якщо змінюється хоча-б один підписант, подається нова картка із засвідченими зразками підписів усіх осіб.
Але якщо зміна підписанта – тимчасова (наприклад, призначений т.в.о. керівника, нова картка не оформляється, а додатково подається тимчасова картка тільки із засвідченим зразком підпису тимчасової особи.

Фізичні особи-підприємці можуть до картки включити зразки підписів їх довірених осіб, які засвідчуються працівником банку за умови їх особистій присутності і представлення документа, що посвідчує особу та ідентифікаційного номера. Може також включатись відбиток печатки.

Зміна рахунків
Відбувається шляхом відкриття нових і закриття відкритих рахунків не за бажанням клієнта. В результаті змінюються всі або деякі банківські реквізити (найменування банку, код банку, номер та/або валюта рахунку). Нові справи при цьому не оформляються. Про проведення процедури  банк зобов’язаний завчасно повідомити власника рахунку та надати повідомлення податковій.

Закриття рахунку
Здійснюється:
– за заявою клієнта;
– за заявою ліквідатора (голови ліквідаційної комісії, управителя майна);
– за заявою спадкоємця (у випадку смерті підприємця);
– якщо  на рахунку немає залишку коштів і  операції не  здійснюються  протягом трьох років підряд;
– відповідно до чинного законодавства або договору;
– на підставі документа, виданого державним реєстратором (Довідки або Виписки з ЄДР), про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (наприклад – по банкрутству, за спрощеною процедурою або принципу мовчазної згоди).

Новини від партнерів проекту – качественные и надежные цифровые фотоаппараты для самых важных моментов!

Якщо юридична особа припиняється внаслідок ліквідації, для проведення ліквідаційної процедури використовується лише один поточний рахунок, визначений комісією з припинення. Для цього до банку подаються копія рішення учасників (копія рішення суду), на підставі якого здійснюється ліквідація, засвідчена нотаріально
або органом, який прийняв це рішення; картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2),
засвідчена нотаріально. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідкомісії) і відбиток печатки.