Правила заповнення форми 1ДФ
Коригування
Відповідальність

Враховуючи велику кількість запитань відвідувачів сайту щодо порядку заповнення та подання форми 1ДФ, підготував відповідний матеріал.
Податковим Кодексом (Ст.176. п.2) встановлено, що податкові агенти зобов’язані щокварталу подавати в податкову за місцем свого розташування (місцезнаходження – для юридичних осіб, місця проживання – для фізичних осіб) звіт по сумах доходу, нарахованого або сплаченого фізичним особам.
З моменту прийняття цієї норми, звіт змушені були подавати всі суб’єкти господарювання, незалежно від того, чи проводились нарахування. Проте, враховуючи обурення підприємців, в Кодекс були внесені зміни щодо подання такого розрахунку лише у випадку нарахування доходів. Також було заборонено будь-які інші форми звітності з цього питання.
У випадку з відокремленим підрозділом юридичної особи, який не нараховує і не сплачує податки, цей розрахунок як окремий витяг за свою філію подає юридична особа в податкову за своїм місцезнаходженням і направляє копію в податкову за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
Детально дане питання регулюється Наказом ДПАУ №1020 від 24.12.2010 року, яким і названо цей розрахунок – Форма № 1ДФ (доходи фізичних).

  Наказ ДПА України №1020 від 24.12.2010 р. (381,5 KiB, 2 068 hits)

 1ДФ подають всі суб’єкти господарювання незалежно від організаційно-правової форми, які нараховують або виплачують фізичній особі доходи (у грошовій чи негрошовій формі), або мають нараховувати (утримувати, сплачувати) податки до бюджету від її імені та за її рахунок саме з доходів, що сплачуються особі. Якщо податковий агент перебуває в процедурі припинення, форму 1ДФ необхідно подати до її завершення.  

  Бланк форми 1ДФ (93,5 KiB, 5 225 hits)


Форма 1ДФ подається за квартал, протягом сорока календарних днів (до 10 травня, 9 серпня, 9 листопада, 9 лютого). Якщо останній день – вихідний або святковий – тоді термін переноситься на перший робочий день. До закінчення граничного терміну можна подати новий розрахунок з виправленими показниками, без отримання штрафних санкцій. Окрему форму за календарний рік подавати не потрібно.
Зауважу, що в Порядку так і не виправлений відповідно до внесених в Податковий Кодекс змін пункт щодо обов’язковості подання розрахунку незалежно від того, виплачувались чи не виплачувались (нараховувались – не нараховувались) доходи.
Форму 1ДФ необхідно роздрукувати в двох примірниках на стандартного розміру папері (формату А4, для довідки, розмір – 210х298 мм), заповнити машинописним текстом, або від руки – але друкованими літерами, без помарок і виправлень, в незаповнених полях проставляючи прочерк. Якщо сторінок кілька – вписуються їх номери. Обидва примірники (зауважте – ксерокопії не дозволяються!!!) подаються в податкову, один – повертається із штампом, підписом податківця та номером.
Можна подати також в електронній формі (якщо у Вас є електронний цифровий підпис).
1ДФ подається єдиним документом на всіх, із обов’язковим заповненням реєстраційних номерів облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) чи серії і номера паспорта (для тих, хто відмовився від його прийняття). Всі аркуші розрахунку необхідно зшити.

     Правила заповнення форми 1ДФ

1. Заповнення реквізитів податкового розрахунку не має викликати труднощів. Є лише кілька нюансів. “Порція” – використовується тільки тоді, коли кількість працюючих більше 1000 чоловік, і лише у цьому випадку дозволяється подання 1ДФ порціями, кожна з яких має свій порядковий номер. “Працювало у штаті” – найбільша на 1 число любого із звітних місяців кількість штатних працівників. Визначається по Інструкції з статистики кількості працівників (Наказ Держкомстату №286 від 28.09.2005 р.). Відповідно до цієї інструкції, облікова кількість штатних працівників – усі наймані працівники, які мають письмовий трудовий договір (контракт) та працювали хоча-б один день, і власники підприємства, якщо вони отримували заробітну плату. “Звітний період” – арабськими цифрами (1,2,3,4) вписуються номер звітного кварталу та рік.
2. “Сума нарахованого доходу” – дохід відповідно до ознаки згідно з довідником.

  Довідник ознак доходів (331,0 KiB, 3 581 hits)

 Відображати потрібно повну суму, без вирахування податків, незалежно від виплати. На кожну фізичну особу необхідно заповнювати один окремий рядок на кожну ознаку доходу.
3. “Сума виплаченого доходу” – проставляється за той місяць, в якому нарахована, а не виплачена. Наприклад, зарплата, нарахована в березні а виплачена у квітні, включається до розрахунку за 1 квартал.
4. Графу 6 необхідно заповнювати лише для фізичних осіб, які прийняті на роботу у звітному кварталі, Графу 7 – для звільнених у звітному періоді, або звільнених до його початку, але які ще отримували доходи. Для тих, хто не змінював місце роботи, графи 6 та 7 заповнювати не потрібно. Якщо фізична особа неодноразово змінювала місце роботи, необхідно заповнити відповідну кількість рядків. Формат написання дати – арабськими цифрами, наприклад – “27.12.2012”.
5. Графа 8 – 

  Довідник ознак соцпільг (28,5 KiB, 3 051 hits)

      6. У графі 9 – “Ознака (0, 1)” проставляється “0”, якщо рядок вводиться, або “1” – якщо рядок вилучається. Цю графу потрібно заповнювати лише для звітного нового або уточнюючого розрахунку.
7. Форма 1ДФ підписується керівником і головним бухгалтером та засвідчується печаткою (для  юридичних осіб), або підписується підприємцем, і при наявності – засвідчується його печаткою.

     Коригування

Проводиться у випадку самостійного виявлення помилок або повідомлень податкової про їх наявність. Якщо термін подання ще не закінчився – необхідно подати новий податковий розрахунок, після закінчення строку – подається уточнюючий. І нова, і уточнююча форма 1ДФ заповнюються лише по помилкових рядках або реквізитах. Щоб вилучити помилковий рядок необхідно заповнити всі графи такого рядка та прописати в графі 9 – “1”. Після цього ввести правильні дані в новий рядок і вказати в графі 9 – “0”.
І перед завершенням матеріалу, новини від партнерів проекту – кофейные технологии, продажа кофе оптом украина – на сайте официального дистрибьютора торговых марок Lavazza, Bonomi, Althaus,TottiCaffe, Ambassador, Чёрная Карта, Doncafe, Dessol, LaChimbali, Casadiva, Bianchi.

     Відповідальність

Відповідальність за неподання або порушення строків, недостовірність або помилковість інформації про суми нарахованих або сплачених доходів передбачена Податковим Кодексом (Ст.119 п.2) і є однією з найвищих. Штраф за вищевказані порушення – 510 грн., повторно протягом року – 1020 грн. Потрібно бути дуже уважним, і навіть прискіпливим, тому-що держава все-рівно проконтролює та “поділить” доходи своїх громадян, а одночасно постарається “почистити” гаманці бухгалтерів та підприємців.