Коли моє терпіння та час, відведений законодавством для надання відповіді вже закінчились, і я готував новий лист Укрдержреєстру (вже в порядку доступу до публічної інформації), надійшла відповідь на наш лист в цю структуру щодо надання роз’яснень. Відповідь підписана в останній, 45 день після отримання мого запиту – 15 січня 2013 року, і є дуже короткою – “Враховуючи, що порушені у Вашому листі питання є актуальними, роз’яснення надані на них, розміщені на сайті Укрдержреєстру в рубриці “АКТУАЛЬНО” з метою доведення до відома громадянам, суб’єктам господарювання, державним реєстраторам, органам державної влади”. 

  Відповідь Укрдержреєстру (752,3 KiB, 3 622 hits)

Звичайно, це приємний факт, який підтверджує важливість та необхідність таких запитів.
Але спробуємо розібратись, наскільки роз’яснення Укрдержреєстру дають конкретну відповідь на наші запитання? Як завжди – дуже багато води, загальних фраз і витягів із законів, які не дають конкретики.
Для спрощення сприйняття, запитання, на які конкретної відповіді не надано, виділено червоним, відповідь отримана – синім. Коментар Укрдержреєстру – в лапках ” “.
Хоча ці роз’яснення не можна використати  в суді. Тому, очевидно, і не надали їх в письмовій формі. Але наполягати на їх виконанні державними реєстраторами все-таки можна, навіть якщо для цього необхідно буде звернутись до Укрдержреєстру.

1. Який документ, що підтверджує її повноваження, має подати державному реєстратору уповноважена особа (не засновник) при реєстрації новоствореної юридичної особи, засновниками якої є кілька фізичних осіб – чи достатньо Протоколу зборів засновників, чи необхідне нотаріально засвідчене доручення від одного засновника, чи нотаріально засвідчене доручення від усіх засновників. Чи потрібен документ, що засвідчує повноваження, і який саме, якщо документи для реєстрації юридичної особи подає один із багатьох засновників. Чи засвідчується, і яким саме чином, підпис уповноваженої особи на реєстраційній картці Ф№1.
“…вимоги абзацу другого частини другої статті 8 Закону про реєстрацію не поширюються при поданні документів для державної реєстрації юридичної особи у відповідності до статті 24 Закону про реєстрацію.”
Чітка відповідь лише про відсутність вимоги засвідчення підпису на РКФ№1.

2. Чи правомірна вимога державного реєстратора щодо обов’язкового подання при зміні складу засновників юридичної особи (ТОВ, ПП) нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу корпоративних прав, чи може подаватись інший документ. Чи потрібне нотаріальне засвідчення такої заяви від фізичної особи?
“при виході учасника зі складу товариства на загальних зборах приймається рішення про вихід учасника та виплати йому вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному (складеному) капіталі, та для проведення державної реєстрації змін до установчих документів державному реєстратору, у пакеті документів подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників). В такому випадку державному реєстратору подається заява про вихід зі складу засновників (учасників). У разі відчуження учасником товариства своєї частки, на загальних зборах приймається рішення про перехід частки учасника у статутному капіталі товариства, в такому випадку державному реєстратору подається документ про перехід частки учасника у статутному капіталі товариства, зокрема договір купівлі-продажу, міни, дарування частки у статутному капіталі товариства… Відповідно до статті 209 ЦКУ правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін. На вимогу фізичної особи або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути нотаріально посвідчений”.
Отже, може подаватись не лише договір. Нотаріальне посвідчення заяви фізичної особи необхідне лише на її вимогу.

3. Чи потрібно подавати реєстратору підтверджуючий документ при передачі лише якоїсь долі частки учасника в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю, без зміни складу засновників (учасників).
Чіткої відповіді немає. Значить, будемо подавати. 

4. Які вимоги до Статуту адвокатського об’єднання і чи необхідно включати до нього повні відомості про засновників.
“Згідно із частиною першою статті 8 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини. Вимоги до змісту установчих документів юридичної особи визначені статтею 88 ЦКУ, а також частиною четвертою статті 57 Господарського кодексу України”.

5. Чи мають право підписувати установчі документи юридичної особи уповноважені зборами (засновників, учасників, акціонерів) особи.
“…установчі документи юридичної особи, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами… Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи…”.
Чесно кажучи, я так і не зрозумів, що мав Укрдержреєстр на увазі, надаючи таку відповідь на конкретне питання.

6. Чи необхідно сплачувати реєстраційний збір за державну реєстрацію змін до установчих документів Акціонерним товариствам, які лише зараз приводять найменування у відповідність до Закону “Про акціонерні товариства”.
“Ураховуючи зазначене вище, при поданні документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів акціонерних товариств, які вносяться у зв’язку із приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», у період з 30.04.2009 по 30.04.2011 документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору, не подається”.
А після завершення вказаного періоду, про що власне, і було запитання? Просто – шедевр пудрення мозгів.  Текст є, а відповіді на запитання – немає!

7. Чи має право вимагати державний реєстратор при припиненні в результаті перетворення Акціонерного товариства документ від Комісії з цінних паперів та фондового ринку про припинення випуску акцій, якщо цей документ, згідно відповідного Положення НКЦПФР, видається лише після реєстрації нової юридичної особи, створеної в результаті перетворення АТ.
“Підстави, за наявності яких державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, встановлені частиною восьмою статті 37 Закону про реєстрацію, зокрема не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо юридична особа, що припиняється є акціонерним товариством”.
Знову, як і вище – текст є, а відповіді на запитання – немає!

8. Чи вносяться в реєстраційну картку Ф№1 (або РКФ№3) при реєстрації фермерського господарства (реєстрації змін) відомості про членів фермерського господарства.
Частиною другою статті 17 Закону про реєстрацію встановлено перелік відомостей про юридичну особу, яку містяться в Єдиному державному реєстрі. Зазначеною статтею не передбачено внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про членів юридичної особи”.

9. Чи має право державний реєстратор відмовити у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи на підставі порушення термінів подачі документів.
Відповіді на це питання не отримано. Хоча вона дуже проста – Законом про державну реєстрацію не передбачена така підстава для неприйняття документів до розгляду або відмову у проведенні реєстраційної дії. Проте, бажано було-б таке почути саме від Укрдержреєстру. 

10. Чи подається при реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю два примірники модельного Статуту… Чи подається державному реєстратору два примірники модельного Статуту при переході на діяльність на підставі модельного статуту?
“…модельний статут державному реєстратору не подається”.

11. Чи має право подати державному реєстратору документи на зміну керівника юридичної особи новопризначений керівник, яким чином засвідчуються його повноваження та підпис на реєстраційній картці.
“…особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення. Вищезазначені документи є підтвердженням повноважень новообраного керівника юридичної особи.”

12. Чи правомірно і на якій підставі державні реєстратори відмовляються проставити печатку та підпис на останній сторінці Статуту (ярличку, де зазначено кількість прошитих сторінок).
“штампи для проставлення державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій проставляються на титульному аркуші установчих документів юридичної особи, засвідчуються підписом державного реєстратора та скріплюються його гербовою печаткою.”
Значить, державні реєстратори правомірно не ставлять печатки на останній сторінці (ярличку) Статуту. 

13. Чи має право державний реєстратор надати відмову в проведенні реєстраційної дії на підставі відсутності в засновника (учасника) юридичної особи – фізичної особи – нерезидента, реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
Досить  важливе питання, відповідь на яке держреєстр упустив. Моя думка (яку, звичайно, до справи не пришиєш) – відсутність у засновника – фізичної особи нерезидента РНОКПП не передбачена Законом про держреєстрацію як підстава для відмови в проведенні реєстраційної дії.

14. Чи мають право реєструватись фізичними особами-підприємцями громадяни інших країн, які перебувають на території України тимчасово (до 3 місяців), і чи потрібний їм для цього нотаріальний переклад паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків?
“Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, здійснюється за місцем проживання, в порядку, встановленому статтею 42 Закону про реєстрацію… місце проживання – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік (ст. 3 Закону № 1382)”.
Тобто, мають право реєструватись, якщо проживають понад 6 місяців на рік,  мають РНОКПП, для вироблення якого потрібен нотаріальний переклад паспорта.

15. Що робити із сторінками реєстраційної картки, на яких повністю відсутні записи – не подавати їх реєстратору, подавати не заповненими, чи подавати закресленими?
“Кожна форма реєстраційної картки передбачає відповідну кількість сторінок.”
Робимо висновок, що необхідно подавати держреєстратору всі сторінки реєстраційної картки. А ось чи закреслювати, чи залишати чистими – це вже питання до конкретного реєстратора.

16. Чи вносяться до ЄДР відомості про військові частини (органи внутрішніх справ), і які саме (як такі, що не є державною таємницею).
“Відомості, що становлять державну таємницю, до Єдиного державного реєстру не заносяться”.
Це ж потрібно так вміти – відповідати без відповіді!

17. Чи має право після 16 грудня 2012 року державний реєстратор вимагати документ про сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця щодо видів економічної діяльності, адже така сплата не передбачена п.2 Ст.10 Закону про державну реєстрацію.
статтею 10 Закону про реєстрацію встановлено розмір реєстраційного збору лише за державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця”.  

18. Чи визначений термін завершення роботи спеціальних тимчасових комісій, і як діяти підприємцю або юридичній особі, відомості про які до ЄДР не включені, і не включаються, незважаючи на письмові звернення до державного реєстратора та спеціальної комісії.
“Комісія завершує свою діяльність після отримання від державних реєстраторів звіту про завершення процесу включення до ЄДР невключених суб’єктів. Розгляд спорів … відносяться до компетенції адміністративних судів”.
Нас послали до суду. Але це єдина законна можлива відповідь.

19. Хто нестиме відповідальність та сплачуватиме адмінштраф за невиконання вимог щодо пожежної та охоронної сигналізації, якщо державний реєстратор багато разів письмово звертався до голови райдержадміністрації (міського голови) та фінансового управління, а відповідні кошти не виділяються.
“…організація зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється керівником органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”…
А оскільки органом, який здійснює держреєстрацію до 30 червня 2013 року є райдержадміністрація, то і відповідальність має нести …

20. Де міститься інформація про обтяження часток в Статутному капіталі, та як її можна отримати.
“Відповідно до статті 11 Закону обтяження рухомого майна реєструються в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна в порядку, встановленому цим Законом. Держателем Державного реєстру є уповноважений центральний орган виконавчої влади, який надає витяги з Державного реєстру про наявність чи відсутність обтяжень рухомого майна (ст. 42 Закону)”.

Думаю, що результат запиту все-таки непоганий. Ми отримали роз’яснення на 12 з 20 запитань. А вісім запитань залишились без відповіді.
Будемо писати ще!