На мій лист щодо проблемних питань проведення реєстраційних дій з органами самоорганізації населення надійшла відповідь Державної реєстраційної служби. Публікую повність, відповідно до оригіналу:

“Державна реєстраційна служба України, в межах компетенції, розглянула лист щодо державної реєстрації органу самоорганізації населення та повідомляє.
Відносини, які виникають в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію).
Відповідно до частини першої статті 3 Закону про реєстрацію дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування. Частиною другою цієї статті встановлено, що законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації установ та організацій.
Установи та організації, для яких законом установлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому Законом про реєстрацію (ч.3 ст.3 Закону про реєстрацію).
Державна реєстрація юридичної особи здійснюється відповідно до вимог статей 24-27 Закону про реєстрацію.
Згідно із частиною четвертою статті 25 Закону про реєстрацію дата внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) запису про проведення держаної реєстрації є датою державної реєстрації юридичної особи.
Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення визначено Законом України «Про органи самоорганізації населення» (далі – Закон № 2625).
Відповідно до статті 9 Закону № 2625 дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою. У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути обов’язково визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.
Статтею 13 вищезазначеного Закону встановлено, що легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його
реєстрації або повідомлення про заснування. У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи. Реєстрації органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради.
Ураховуючи викладене вище, набуття органом самоорганізації населення статусу юридичної особи має здійснюватися в два етапи, спочатку у відповідності до Закону № 2625 у виконавчому комітеті відповідної ради отримується рішення про реєстрацію, а потім у відповідності до Закону про реєстрацію на підставі поданих документів вноситься до Єдиного державного реєстру відповідний запис державним реєстратором.
Перелік документів, які має подати орган самоорганізації населення державному реєстратору, встановлений частиною першою статті 24 Закону про реєстрацію, зокрема, два примірники установчих документів – Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання. Разом з пакетом документів для проведення державної реєстрації юридичної особи необхідно подати засвідчену в установленому порядку копію рішення про реєстрацію органу самоорганізації населення у виконавчому комітеті відповідної ради.
Звертаємо увагу, що відповіді на листи, які надаються Державною реєстраційною службою України, мають інформаційний характер і не встановлюють норм права.”

  Відповідь Укрдержреєстру (412,6 KiB, 924 hits)

Як завжди, дуже багато тексту. Але відповідь сформульована чітко і зрозуміло. Не заважає навіть останнє речення (щодо інформаційного характеру), яке написане лише з метою, щоб лист не приймався в суді. Але, для будь-якого державного реєстратора такого роз’яснення має бути цілком достатньо для проведення реєстраційної дії. Хоча, в самому листі є суперечність із Законом про держреєстрацію – про необхідність подання засвідченої копії рішення про реєстрацію (законом заборонено вимагати не передбачені ним будь-які інші документи). Тому думаю, що держреєстратор попросить Вас написати лист з проханням долучити до реєстраційної справи цю копію.