Як вже інформувалось, 26 жовтня 2011 року мною був направлений інформаційний запит Голові державної реєстраційної служби України  (див. тут) про надання роз’яснень з питань, недостатньо чітко врегульованих чинним законодавством про державну реєстрацію. Надійшла відповідь, яку повністю подаю нижче

На № 352-0-24-11 від 02.11.2011

Про розгляд запиту

 Державна реєстраційна служба України розглянула Ваш запит на отримання публічної інформації від 02.11.2011 відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939 (далі – Закон    № 2939).
Відповідно до частини першої статті 1 Закону № 2939 публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.
Частиною другою статті 2 Закону № 2939 встановлено, що цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
Порушені у запиті питання не є предметом правового регулювання Закону № 2939, тому відповідь на порушені питання буде надана відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».
Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації визначено статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Конкретної відповіді на конкретно поставлені у запиті питання, як бачите, немає. Надіюсь, що за 30 днів (найбільше – 45), відповідно до Ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» відповідь (яку обов’язково опублікую на сайті) таки буде надана.