На цій сторінці публікуватиму в оригіналі офіційні повідомлення та оголошення податкової, за їх рекомендацією, або самостійно скопійовані із сайтів ДПС України та Тернопільської області. Можливо, не втримаюсь від власних коментарів, але вони  – на окремій сторінці.

10.07.2013 р.
Час для подання звіту про суми податкових пільг
Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт. Це передбачено п.2 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233.
Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.
Податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об’єктами обкладення ПДВ і відповідно до Податкового кодексу України та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства.
Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість за операціями з постачання товарів (послуг), що звільнені від оподаткування податком на додану вартість, здійснюється за алгоритмом.
Детальніше про алгоритм розрахунку можна дізнатися в «Єдиній базі податкових знань» у підкатегорії 101.30.
Екоподаток: зміни 2013 року

У поточному році відбулося багато змін в адмініструванні екологічного податку
Зокрема, змінено поняття “розміщення відходів”, яке визначено підпунктом 14.1.223 пункту 14.1.статті 14 Кодексу. Так, з набранням чинності зазначеної норми, тобто з 1 січня 2013 року, усувається подвійне оподаткування екологічним податком за розміщення суб’єктами господарювання відходів на спеціально відведених місцях чи об’єктах, що розміщені на власних територіях, а відповідно, при тимчасовому зберіганні відходів суб’єкти господарювання не сплачуватимуть екологічний податок у разі наявності у них договору на видалення та утилізацію відходів з суб’єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо) та передачі відходів, у встановлені цим договором терміни, на утилізацію та захоронення.
Врегульовано питання щодо несплати екологічного податку за обсяги та види (класи) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання незалежно від наявності ліцензії на збирання та заготівлю окремих відходів як вторинної сировини.
Також, тепер граничним терміном подання Податкової декларації з екологічного податку за II квартал 2013 року є 9 серпня, а останнім днем сплати – 19 серпня 2013 року; за III квартал 2013 року – 11 листопада і 19 листопада; за IV квартал 2013 року – 10 лютого 2014 року та 19 лютого 2014 року. До Податкової декларації додаються сім додатків, які є її невід’ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об’єктів оподаткування додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.
Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.
Якщо ж платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний територіальний орган Міндоходів за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Кодексу.

09.07.2013 р.
Не для всіх спрощена система дозволена
Платниками єдиного податку не можуть бути юридичні особи, які здійснюють, зокрема, видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення.
Корисні копалини – природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки.
Добування корисних копалин – сукупність технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна водойм, та переміщення, у тому числі тимчасове зберігання, на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 затверджено перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, відповідно до якого підземні води відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року №615 дозвіл надається надрокористувачеві, в якому зазначаються, зокрема, мета користування надрами та відомості про власника дозволу (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця).
Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб’єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність. Відповідно до ч. 6 ст. 16 Кодексу України про надра
Отже, юридична особа, яка є власником свердловини та має спеціальний дозвіл на користування надрами (видобуток підземної води), не може бути платником єдиного податку, у тому числі і у разі надання свердловини в оренду іншим особам.
Детальніше про це можна дізнатися в «Єдиній базі податкових знань» у підкатегорії 108.01.

Збір за користування радіочастотним ресурсом України
Міндоходів України повідомлено, що суб’єкти господарювання, які здійснювали у звітному місяці користування радіочастотним ресурсом на підставі ліцензії, термін дії якої розпочався (закінчився) у зазначеному місяці, мають здійснювати розрахунок сум збору за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням терміну дії відповідної ліцензії пропорційно кількості календарних днів дії ліцензії у звітному місяці. Ставки збору, що зазначаються у колонці 5 розділу 1 Податкового розрахунку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010р. №1018, обраховуються за формулою
Со = С1 : Дм х Дл,
де Со- обрахована ставка за місяць; С1 – ставка, визначена ст.320 Податкового кодексу; Дм – кількість календарних днів у звітному місяці; Дл – кількість календарних днів дії ліцензії у звітному місяці.
Обрахунок ставки та пояснення до нього слід наводити у доповненні до Податкового розрахунку, яке додається відповідно до п.46.4 ст.46 Податкового кодексу України.

Термін “придатності” для податкової накладної
Питання щодо відображення у податковому обліку податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту затверджено наказом ДПС України від 16.02.2012 р. №127.
Платник податку має право сформувати податковий кредит звітного періоду, на підставі податкових накладних, які взяті на облік у поточному звітному періоді, але виписані у податкових періодах, що передує звітному, в таких випадках:
– податкові накладні, взяті на облік у звітному періоді, з дати виписки яких не минуло 365 календарних днів (тобто, до реєстру отриманих податкових накладних за червень 2013 року можуть бути включені податкові накладні, виписані продавцем не раніше червня 2012 року; до реєстру отриманих податкових накладних за березень 2013 року відповідно можуть бути включені податкові накладні, виписані продавцем не раніше березня 2012 року) — загальне правило;
– податкові накладні, отримані протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку, незалежно від дати отримання від постачальника товарів/послуг, але з урахуванням строків давності, — для платників, які застосовують касовий метод;
В таких випадках не вимагається документального підтвердження причин отримання податкових накладних у періодах, наступних за періодом, в якому вони були виписані, а суми податку відображаються у реєстрі отриманих податкових накладних поточного звітного періоду та у складі податкового кредиту звітного періоду (рядок 10.1 декларації).
Такі-ж правила з дати набрання чинності Кодексом застосовуються і до розрахунків коригування до податкових накладних, на підставі яких здійснюється коригування податкового кредиту.

Працюєте чи ні, а декларацію подавати треба
Відповідно до пп. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу, фізичні особи – підприємці подають до територіального органу Міндоходів податкову декларацію за місцем своєї адреси за результатами календарного року у строки, встановлені для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.
Таким чином, фізична особа – підприємець, що працює на загальній системі оподаткування, повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про доходи, незалежно від того чи проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні.

02.07.2013 р.
Заповнення Книги обліку доходів і витрат підприємцем
Фізичні особи – підприємці, що здійснюють свою діяльність на загальній системі оподаткування, повинні вести Книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга) та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Форму та порядок ведення Книги затверджено наказом ДПС України від 24.12.2010 №1025.
Для ведення Книги суб’єкту господарювання необхідно звернутися із заявою до органу Міндоходів за місцем основного обліку її реєстрації. При цьому, у разі використання фізичною особою – підприємцем у своїй господарській діяльності найманих працівників, Книги реєструються окремо на кожного найманого працівника.
Книга повинна бути прошнурована з пронумерованими сторінками. На титульному аркуші зазначається:
– адреса місця здійснення діяльності;
– прізвище, ім`я, по батькові;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія та номер паспорта у разі його відсутності.
Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу України.

Заповнення декларації з ПДВ: у гривнях чи з копійками
Обсяги операцій з постачання/придбання та суми ПДВ у Податковій декларації з ПДВ зазначаються в гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2011 №1492)
Слід зазначити, що з метою мінімальних відхилень обсягів постачання та сум ПДВ, вказаних у Розрахунку коригування сум ПДВ до Податкової декларації з податку на додану вартість та у Розшифровках податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів є доцільним заповнення даних в розрізі контрагентів у гривнях з копійками, а при заповненні рядків «Усього» та «Усього за місяць» необхідно здійснювати округлення за загальновстановленими правилами.
Детальніше про це можна дізнатися в «Єдиній базі податкових знань» у підкатегорії 101.23 0110.

Держмито сплачується до вчинення нотаріальних дій, за які воно справляється
При здійсненні нотаріальних дій державними нотаріальними конторами, а також виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад державне мито сплачується до вчинення таких дій. Водночас, за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів, що є в справах нотаріальних контор, держмито сплачується при їх видачі.
Державне мито за угодами, за якими одна сторона звільняється від його сплати, сплачується іншою стороною, яка не звільнена від його сплати, або пропорційно за домовленістю сторін.
За державну реєстрацію актів цивільного стану, а також за повторну видачу таких свідоцтв, держмито сплачується до подання відповідної заяви.
Розрахункові документи про сплату держмита додаються до примірників посвідчених правочинів, до заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, інших матеріалів про видачу документів тощо.
Нагадаємо, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.
Державне мито справляється за ставками у розмірах (частинах) неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та в процентному відношенні до відповідної суми документа (вартості відчужуваного майна тощо).
Відповідні норми передбачено Інструкцією про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 №811.
Законодавчим актом, яким регулюється сплата державного мита, розміри ставок, а також надання пільг по його сплаті є Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993р. №7-93 «Про державне мито» (із змінами і доповненнями).

Запитували – відповідаємо
Чи може платник єдиного податку протягом року змінити групу платників єдиного податку, в тому числі перейти з третьої групи на другу та з другої на першу?
Відповідно до пп.298.1.5 п.298.1 ст.298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої та п’ятої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється свідоцтво платника податку на додану вартість у порядку, встановленому ПКУ.
Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може протягом звітного року змінити групу платників єдиного податку, в тому числі перейти з третьої групи на другу та з другої на першу, за умови дотримання їм вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи.

Наше підприємство відвантажило товари до реєстрації платником ПДВ. Оплата надійшла після отримання свідоцтва платника ПДВ. Чи оподатковується податком на додану вартість ця операція?
Відповідно до п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку- дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб’єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.
Отже, якщо у платника ПДВ перша подія відбулася до його реєстрації платником ПДВ, а друга подія відбулася після такої реєстрації платника ПДВ, то податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються, якщо платник не обрав касовий метод визначення податкового зобов’язання.
Якщо платником ПДВ застосовується касовий метод визначення податкового зобов’язання, то у разі надходження за фактом оплати поставлених товарів (послуг) після його реєстрації платником ПДВ, він зобов’язаний сплатити податкові зобов’язання з ПДВ у встановленому законодавством порядку.
Та якщо платник до його реєстрації на дату виникнення першої події зобов’язаний був зареєструватися платником ПДВ у зв’язку з набранням обсягу оподатковуваних операцій більше 300 тис.грн., але не зареєструвався, то податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються. В даному випадку право на податковий кредит не надається.

25.06.2013 р.
Наближається термін сплати фіксованого сільгоспподатку за травень
Зробити це слід не пізніше 27 червня 2013 року, оскільки 30 червня цього року – вихідний.
Слід нагадати, що відповідно до п.306.2 ст.306 Податкового кодексу сплата фіксованого сільськогосподарського податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:
а) у I кварталі – 10 відсотків;
б) у II кварталі – 10 відсотків;
в) у III кварталі – 50 відсотків;
г) у IV кварталі – 30 відсотків.

Поспішіть сплатити аванси з податку на прибуток
Враховуючи те, що 30 червня цього року – вихідний, то сплатити авансові внески з податку на прибуток за червень слід не пізніше 27 червня 2013 року.
Нагадаємо, що згідно з п.57.1 ст.57 Податкового кодексу платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

27 червня – останній день сплати ПДВ за травень
Оскільки 30 червня цього року – вихідний, то сплатити податок на додану вартість за травень платникам, що звітують помісячно, слід не пізніше 27 червня 2013 року.
Нагадаємо, що відповідно до п.203.2 ст.203 Податкового кодексу платник податку на додану вартість зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації за звітний податковий період, що дорівнює календарному місяцю.

Заплатіть за землю вчасно!
Згідно з положеннями Податкового кодексу податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
Оскільки 30 червня цього року – вихідний день, то сплатити податкове зобов’язання з плати за землю за травень слід не пізніше 27 червня 2013 року

Отримання податкової знижки батьками студента, який працював за цивільно-правовим договором
Відповідно до положень Податкового кодексу фізична особа має право включити до податкової знижки суму коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти як самою особою, так і членами її сім’ї такого першого ступеня споріднення, які не одержують заробітної плати.
Застосувати податкову знижку можна лише до доходу, отриманого у вигляді заробітної плати, до якої належать основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Ці відносини регулюються трудовим законодавством, зокрема Кодексом законів про працю. При укладанні трудового договору з працівником працедавець видає наказ про зарахування його на роботу, на підставі якого у трудовій книжці цього працівника робиться позначка про прийняття його на роботу на відповідну посаду.
Цивільно-правові відносини регулюються Цивільним кодексом України та оформлюються цивільно-правовими договорами, і відповідно, за такими договорами виплачується не заробітна плата, а дохід.
Тому, якщо студент протягом звітного року одержував доходи від виконання договорів цивільно-правового характеру, які не є трудовими договорами, то члени його сім’ї першого ступеня споріднення мають право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента.

17.06.2013 р.
Органи місцевого самоврядування приймають нові рішення
Кременецька ОДПІ нагадує, що відповідно до ст.12 Податкового кодексу України сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів.
Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюються відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін.
У разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків і зборів.

До уваги фізичних осіб – власників об’єктів житлової нерухомості
Кременецька обєднана державна податкова інспекція нагадує, що з 1 січня 2013 року набрала чинність стаття 265 Податкового кодексу України, відповідно до якої введено в дію новий місцевий податок – на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платниками вказаного податку є, зокрема, фізичні особи, в тому числі -нерезиденти, які є власниками обєктів житлової нерухомості.
Не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
1.Фізичні особи, які мають у власності лише одну квартиру, житлова площа якої не перевищує 120 кв.м.
2.Фізичні особи, які мають у власності лише один житловий будинок, житлова площа якого не перевищує 250 кв.м.
3.Фізичні особи, які мають у власності одну квартиру, житлова площа якої не перевищує 120 кв.м та один садовий (дачний) будинок.
4.Фізичні особи, які мають у власності один житловий будинок, житлова площа якого не перевищує 250 кв.м та один садовий (дачний) будинок.
5.Багатодітні сімї та прийомні сімї, у яких виховується троє та більше дітей, які мають у власності лише одну квартиру, незалежно від її площі.
6.Багатодітні сімї та прийомні сімї, у яких виховується троє та більше дітей, які мають у власності лише один будинок, незалежно від його площі.
7.Фізичні особи, які мають частку однієї квартири, яка перебуває у спільній частковій власності кількох осіб (або у спільній сумісній власності кількох осіб і поділена між ними в натурі), якщо така частка не перевищує 120 кв.м.
8.Фізичні особи, які мають частку одного житлового будинку, який перебуває у спільній частковій власності кількох осіб (або у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі), якщо така частка не перевищує 250 кв.м.
9.Фізичні особи, які мають у власності житловий будинок або квартиру, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обовязкового) відселення, незалежно від кількості обєктів житлової нерухомості та їх площі.

Оновлення касової техніки
Виробники касової техніки долучилися до процесу оновлення парку касової техніки і на сьогодні в Державному реєстрі РРО налічується 27 моделей РРО, які відповідають вимогам чинного законодавства щодо передачі контрольно-звітної інформації в електронному вигляді.
Зверніть увагу! 17.05.2013р. відбулося засідання Технічної комісії (протокол №21) щодо включення до Державного реєстру РРО понад 20 моделей касової техніки, які відповідають сучасним вимогам.
Шановні платники! Не зволікайте, звертайтеся до виробників зазначених РРО або центрів сервісного обслуговування з питань підключення зовнішніх модемів та доопрацювання внутрішнього програмного забезпечення РРО!!!
Кременецька ОДПІ попереджає, що відповідальність за неподання звітності про використання РРО в електронному вигляді наступає з 1 липня 2013 року.

Електронна звітність – швидко, зручно та сучасно
Одне з основних завдань Міндоходів України – це створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання. Важливим кроком на шляху до цього є впровадження електронного документообігу. Подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді має чимало переваг перед паперовою системою, зокрема:
– зменшення паперового документообігу;
– спрощення процедури подання звітності до податкових органів;
– гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність арифметичних та граматичних помилок;
– можливість оперативного оновлення форматів надання документів в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв’язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);
– підтвердження доставки звітності (податковий орган висилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв’язку);
– конфіденційність інформації.
Наголошуємо, що звітність, надіслана до Міндоходів електронною поштою, не потребує дублювання на паперових носіях, а також їх зберігання.
Однією з головних умов створення легітимного документообігу між суб’єктами господарювання та територіальними органами Міндоходів є застосування електронного цифрового підпису, підтвердженого посиленим сертифікатом. Одержати такий сертифікат можна в акредитованому центрі сертифікації ключів електронного цифрового підпису. На Тернопільщині є два відділи реєстрації користувачів електронного цифрового підпису. Перший знаходиться у місті Тернополі, на вул. Білецькій, 1, ліве крило, ЦОПП, 1-ий поверх, кабінет 122. Тел. для довідок 23-53-61. Другий у місті Чортків за адресою: вул. Шевченка, 23, 1-ий поверх, кабінет 10. Тел. для довідок (03552) 2-15-60.
Після того як підприємство чи окремий підприємець одержить сертифікати, йому необхідно отримати спеціальне програмне забезпечення для відправлення звітності. На своєму офіційному веб-порталі Міністерство розмістило безкоштовне програмне забезпечення для передачі звітності в електронному вигляді, де його й можна скачати. Після цього потрібно укласти договір з податковою інспекцією за місцем реєстрації. Для заощадження часу платників податків Міндоходів запровадило сервіс для дистанційного укладання договорів щодо подання звітності електронною поштою.
Варто зазначити, що електронна звітність – це не тільки зручний та швидкий спосіб подання податкової звітності, а ще й престиж підприємства, яке, працюючи з використанням сучасних інформаційних технологій, демонструє громадськості свою позицію сумлінного платника податків.
Відтак, з кожним місяцем зростає кількість платників податків, що надсилають податкову звітність і реєстри податкових накладних в електронному вигляді. Платники податків, які в даний час користуються цією програмою, оцінили її переваги та не бажають повертатися на паперовий документообіг. У Тернопільській області засобами телекомунікаційного зв’язку податкову звітність з ПДВ подають 99 відсотків платників податків – юридичних осіб та 98 відсотків платників податків – фізичних осіб. Таким чином вони заощаджують свій час, який можна витрачати на розвиток бізнесу.

10.06.2013 р.
Територіальні органи Міндоходів Тернопільщини мають свою веб-сторінку
Днями офіційний портал Міністерства доходів і зборів України об’єднав в собі 28 веб-сторінок територіальних органів відомства. Тож відтепер вся інформація про роботу Головного управління Міндоходів у Тернопільській області та Тернопільської митниці Міндоходів оприлюднюватиметься на Інтернет-майданчику, розміщеному за адресою tr.minrd.gov.ua. Сайти Державної податкової та митної служб Тернопільської області більше не оновлюватимуться.
Новий сайт має розділи «Міндоходів у регіоні», «Діяльність», «Податки, збори, платежі». Відвідувачі зможуть завантажити електронні форми всіх документів та отримати рекомендації фахівців щодо оформлення звітності у розділі «Електронні форми документів».
Нагадаємо, що на порталі для зручності користувачів законодавство та нормативна документація представлені за категоріями платників – “Фізичним особам”, “Юридичним особам”, “Самозайнятим особам”, “Великим платникам”. Крім того, додано календар, що інформує про дату подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Корисну інформація громадянам та суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, що перетинають кордон України, містить банер „Митне оформлення”.
Для якісного обслуговування платників функціонують чимало електронних сервісів: “Реєстр платників ПДВ”, “Митна статистика”, “Дізнайся більше про свого бізнес партнера”, “Електронна митниця”, “Акредитований центр сертифікації ключів”, “Пульс”, “Анульовані свідоцтва платників ПДВ”, “Адреси масової реєстрації”, “Електронна звітність”, “Перевірка свідоцтва платника єдиного податку”, “База знань”, “Декларування он-лайн”.
Портал містить також повну інформацію про становлення та діяльність Міністерства доходів і зборів України, структуру та напрями його роботи, відомості про керівництво.

Запрошуємо у Тернопіль на семінар
Міністерство доходів і зборів України спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» 14 червня 2013 року у Тернополі організовують проведення семінару для платників податків Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Хмельницької областей на тему «Вимоги чинного законодавства щодо справляння податків». У програмі – розгляд питань щодо адміністрування податку на прибуток, податку на додану вартість в умовах нової редакції Податкового та Митного кодексів України, розрахунків з фізичними особами. Будуть розглянуті актуальні питання щодо справляння плати за землю і фіксованого сільськогосподарського податку, а також роз’яснено основні положення та норми митного законодавства. Детальніше із програмою семінару можна ознайомитися на суб-сайті Територіальних органів Міндоходів у Тернопільській області в розділі «Анонси».
Для участі в семінарі просимо зареєструватися у Тернопільському регіональному відділенні Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» за тел. (0352) 55-00-27.
Головне управління Міндоходів у Тернопільській області

Запрошуємо платників на семінар до Одеси
Міністерство доходів і зборів України спільно з редакцією журналу «Вісник податкової служби України» 27 червня 2013 року у місті Одеса організовують проведення семінару на тему «Практика застосування норм Податкового кодексу України. Останні зміни». У програмі – розгляд питань щодо практичного застосування електронного цифрового підпису, новацій 2013 року з податку на прибуток, ПДВ та податку на доходи фізичних осіб, РРО з контрольною стрічкою в електронній формі. Детальніше із програмою семінару можна ознайомитися на суб-сайті Територіальних органів Міндоходів у Тернопільській області в розділі «Анонси».

03.06.2013 р.
Придбали транспортний засіб – подайте розрахунок
Це слід зробити юридичним особам в десятиденний термін після першої реєстрації в Україні транспортного засобу. Розрахунок суми збору подається до Державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи та за місцем реєстрації транспортного засобу. Форма, за якою необхідно подавати звітність, затверджена наказом Мінфіну України від 21.12.2012 № 1405 «Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів».
До розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив реєстрацію транспортного засобу.
Також слід зазначити, що від сплати збору за першу реєстрацію звільняються транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.
До переліку включаються також легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 1500 см3, придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам. У разі зміни власника транспортних засобів з вищезазначених організацій на будь-якого іншого, їх нові власники зобов’язані сплатити збір у порядку та на умовах, передбачених Розділом VII Податкового кодексу України.

У користувачів касової техніки залишився лише місяць, щоб перейти на електронну звітність
До першого липня цього року усі користувачі касової техніки повинні перейти на електронну звітність касових апаратів, в інакшому випадку до них будуть застосовані штрафні санкції у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Щоб уникнути цих неприємностей, варто заздалегідь подбати про виконання норм законодавства та звернутися до центрів сервісного обслуговування або виробників касової техніки для проведення відповідного доопрацювання моделей касових апаратів або придбання нової техніки.
На Тернопільщині до Системи зберігання і збору даних від реєстраторів розрахункових операцій поки що підключено лише 15 відсотків касової техніки. Ці касові апарати вже формують електронну стрічку та автоматично передають дані про готівкові операції на сервери податкової служби. Зважаючи на те, що всього в області зареєстровано понад 4 тисячі користувачів касової техніки, а часу залишилося не так багато, головне управління Міндоходів області рекомендує не зволікати з переходом на електронну стрічку касових апаратів.
Наголошуємо, що для подання звітності в електронному вигляді необхідно встановлювати лише ті модеми, використання яких передбачено виробником конкретної моделі реєстратора розрахункових операцій, та для яких ним розроблено відповідну версію внутрішнього програмного забезпечення, що занесена до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

Припиняємо підприємницьку діяльність правильно
Зняття з обліку фізичної особи-підприємця здійснюється на підставі повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності відповідно до наказу Мінфіну України від 09.12.2011 р. №1588.
Після прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності та внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису фізична особа-підприємець має подати до Державної податкової служби за основним місцем обліку:
– заяву за формою № 8-ОПП (за бажанням);
– оригінали документів, що видаються платнику податків (свідоцтва, патенти, інші документи тощо) і підлягають поверненню до Державної податкової служби, а також завірені цим органом копії зазначених документів, якщо такі видавалися та підлягають поверненню.
Якщо фізична особа здійснює незалежну професійну діяльність, то зняття її з обліку здійснюється після припинення такої незалежної діяльності у порядку, встановленому для фізичних осіб – підприємців. Для цього їй слід подати до Державної податкової служби за основним місцем обліку:
– заяву за формою № 8-ОПП;
– довідку за формою № 4-ОПП та інші документи, що видаються платнику податків і підлягають поверненню.

Вчасно повідомляйте Державну податкову службу про об’єкти оподаткування
Платники податків незалежно від обраної ними системи оподаткування мають повідомляти про всі об’єкти оподаткування пов’язані з його діяльністю. Так, протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття такого об’єкта необхідно повідомити про нього Державну податкову службу, за встановленою формою.
Форма звітності №20-ОПП «ПОВІДОМЛЕННЯ про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. №1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів».
Неподання у строки повідомлення про об’єкти оподаткування тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень на самозайнятих осіб та 510 гривень на юридичних осіб.
У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень на самозайнятих осіб та 1020 гривень на юридичних осіб.
Відповідальність за порушення встановленого порядку регламентована ст.117 Податкового кодексу.

27.05.2013 р.
Про ставки податку на нерухомість можна дізнатися за допомогою Інтернету
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачений Податковим кодексом України та діє з 1 січня 2013 року.
Його платниками є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають у власності житлову нерухомість. Така нерухомість оподатковується відповідно до ставок податку, встановлених сільською, селищною або міською радою. Для квартир, житлова площа яких складає 240 і менше квадратних метрів, та житлових будинків із житловою площею не більше 500 квадратних метрів ставка податку не перевищуватиме 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня звітного року (станом на 01.01.2013 р. – 1147 грн.). Якщо ж житлова площа перевищує згадані показники – ставка податку становитиме 2,7% від розміру вказаної мінімальної заробітної плати.
Інформація про ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки щодо кожного населеного пункту Тернопільської області розміщена на офіційному сайті.
Зверніть увагу, що при нарахуванні податку на нерухомість враховується зменшення, яке надається один раз на базовий податковий період, тобто рік, до одного об’єкта нерухомості за вибором, якщо їх декілька у власності: для квартир до 120 квадратних метрів, для жилих будинків до 250 квадратних метрів. Іншими словами, податок на нерухомість нараховується на житлову площу, яка перевищує, ці показники.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період (тобто рік) і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Про оподаткування прибутку від операцій з цінними паперами
Прийнятим Верховною Радою України 6 грудня 2012 року Законом України №5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» внесено зміни щодо оподаткування особливим податком операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.
З 01.01.2013 року запроваджено окрему ставку 10% для оподаткування прибутку від операцій з цінними паперами.
Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деративами подається до Державної податкової служби щоквартально.

Термін зберігання первинних документів – не менше 1095 днів
Фізичні особи – підприємці спрощенці для реалізації своїх товарів повинні мати первинні документи, що підтверджують їх придбання. До таких документів відноситься: накладна на товар та виписка з банку, квитанції про оплату, чек або інший документ, що підтверджує оплату товарів, робіт, послуг. На основі таких документів заповнюються Книги обліку доходів та витрат та складається податкова звітність.
При цьому, первинні документи повинні зберігатися не менше трьох років з дня подання підприємцем податкової декларації платника єдиного податку, що врегульовано ст. 44 Податкового кодексу України.

Кременецька МДПІ інформує про заключення договору від 22 травня 2013 року з Тернопільською філією ДП МВС України»Спецсервіс» про реалізацію безхазяйного майна , а саме маси металолому оцінюваних бочок 2200 кг та чавунних труб 260 кг. За інформацією звертатись м. Тернопіль, вул. Валова, 11, тел. 0444624806, 0972980633.

21.05.2013
До уваги суб’єктів господарювання, що реалізують алкогольні і тютюнові вироби
В центрах по обслуговуванню платників податків можна подати документи для видачі та перереєстрації ліцензії і через визначений період отримати зареєстровану або продовжену ліцензію.
Для реєстрації нової ліцензії необхідні наступні документи:
1. Заява
2. Довідка з казначейства про фактичне зарахування коштів
3. Оригінал квитанції про сплату
4. Для тих хто проводить реалізацію алкоголю – довідка про реєстрацію касового апарата

Для перереєстрації ліцензії необхідні наступні документи:
1. Оригінал ліцензії
2. Довідка з казначейства про зарахування коштів
3. Оригінал квитанції про сплату

У майбутнє з прозорими доходами
Податківці працюють у напрямку зменшення такого негативного поняття, як «тіньова економіка». Проте, трапляються випадки недотримання податкового законодавства, як зі сторони роботодавця, так і зі сторони працівників.
Прикро, але у нелегальних відносинах програють обидві сторони: роботодавець, не сплачуючи податків – порушує податкове законодавство, а працівник позбавляє себе соціальних гарантій.
Шановні громадяни України, податківці закликають Вас працевлаштовуватись на легальній основі!
Якщо ж Вам стали відомі випадки неофіційного оформлення трудових відносин – Ви маєте змогу допомогти, в першу чергу собі – звернувшись до податкової служби.

До уваги платників податків!
6 червня 2013 року у м. Вінниці редакція журналу «Вісник податкової служби України» за участю фахівців Міністерства доходів і зборів України проводить кущовий семінар для платників податків на тему: «Практика застосування норм Податкового кодексу України. Останні зміни».

18.05.2013
Останній день сплати єдиного податку за I квартал – 20 травня
Для суб’єктів господарювання, які перебувають у 3, 4, 5 та 6 групах спрощеної системи оподаткування, останній термін сплати єдиного податку за I квартал 2013 року – 20 травня 2013 року. Сплата податку здійснюється за місцем податкової адреси такого платника.
Звертаємо увагу, що «спрощенці» вищезазначених груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал. Водночас, не зважаючи на те, що останній день подання декларації за I квартал поточного року – 13 травня 2013 року, останнім днем сплати єдиного податку є 20 травня 2013 року.
Порядок здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності визначений розділом XIV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

***
Нагадаємо, що Указом Президента України від 24.12.2012 №726/2012 утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України, поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Яку суму коштів за навчання можна включити до податкової знижки
Окремі громадяни мають право на податкову знижку, тобто можуть повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого протягом 2012 року із заробітної плати.
До податкової знижки можна включити, зокрема, суму коштів, сплачених протягом звітного податкового року платником податку на користь закладу освіти за навчання платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.
Платник податку у звітному році сплатив ВУЗу суму коштів за навчальний рік. Водночас, частина семестрів у рамках такого навчального року припадає на один календарний рік, а частина – на наступний. У такому випадку сума коштів сплачена за періоди навчання наступного календарного року, не включається до податкової знижки за звітний рік.
Нагадаємо, податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України.
Підстави для нарахування податкової знижки зазначаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається до 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
Перелік витрат, що включаються до податкової знижки, а також порядок нарахування податкової знижки визначені у ст.166 ПКУ.

Бізнес має до 1 липня привести касові апарати відповідно до законодавчих змін
З 1 січня 2013 року для суб»єктів господарювання, які використовують РРО, змінено порядок подання звітності. Замість подання звітів на паперових носіях один раз на місяць, інформація про використання РРО має подаватись до органів податкової служби через Інтернет.
Кременецька МДПІ попереджає, що відповідальність за неподання звітності про використання РРО в електронному вигляді настає з 1 липня 2013 року.
Нагадаємо, для суб»єктів господарювання існують два шляхи для виконання вимог законодавства: шляхом придбання нової касової техніки, або шляхом доопрацювання існуючої касової техніки – приєднання до неї відповідних модемів для передачі даних.
Не зволікайте, звертайтесь до виробників зазначених РРО або центрів сервісного обслуговування з питань підключення зовнішніх модемів та доопрацювання внутрішнього програмного забезпечення РРО.

Чи можуть бути спрощенцями видобувачі корисних копалин
Податковим кодексом України (далі – Кодекс) передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення не можуть бути платниками єдиного податку. Зазначена норма Кодексу не передбачає винятку для здійснення видобутку корисних копалин, який не пов’язаний з отриманням доходу, тобто для забезпечення власних потреб: використання для опалення, використання води тощо.
Згідно з пп.14.1.91 п.14.1 ст.14 Кодексу корисні копалини – це природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки.

13.05.2013
Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб підприємцям слід сплатити до 15 травня
Податковим кодексом України передбачено, що фізичні особи-підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, подають за результатами календарного року до органу державної податкової служби за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб.
Такі авансові платежі розраховуються підприємцем самостійно, але не менш ніж як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

У користувачів касової техніки залишилось менше двох місяців, щоб перейти на електронну звітність
До першого липня цього року усі користувачі касової техніки повинні перейти на електронну звітність касових апаратів, в інакшому випадку до них будуть застосовані штрафні санкції у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Щоб уникнути цих неприємностей, варто заздалегідь подбати про виконання норм законодавства та звернутися до центрів сервісного обслуговування або виробників касової техніки для проведення відповідного доопрацювання моделей касових апаратів або придбання нової техніки.
Наголошуємо, що для подання звітності в електронному вигляді необхідно встановлювати лише ті модеми, використання яких передбачено виробником конкретної моделі реєстратора розрахункових операцій, та для яких ним розроблено відповідну версію внутрішнього програмного забезпечення, що занесена до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

З електронними ключами тепер можна звітувати он-лайн до органів держстатистики та Пенсійного фонду
Відтепер ключ електронного цифрового підпису, виданий Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів, дає змогу звітувати в режимі он-лайн не лише до органів Міндоходів, а й до органів державної статистики України та Пенсійного фонду України, використовуючи при цьому безкоштовний он-лайн сервіс «iFinZvit». Більш детальну інформацію про безкоштовний он-лайн сервіс «iFinZvit» можна переглянути у розділі «Програмне забезпечення» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД – acskidd.gov.ua.
Стати власником безкоштовних посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису можна, звернувшись у відділ реєстрації користувачів за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька 1, ліве крило, 1-ий поверх, кабінет 122. Тел. для довідок 23-53-61. Реєстрація користувачів відбувається з понеділка по четвер з 9:00 до 19:30 год., у п’ятницю – з 9:00 по 18:15 год.

***
Нагадаємо, що Указом Президента України від №726/2012 від 24.12.2012 утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України, поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

29.04.2013 р.
Не маєте змоги подати декларацію вдень – подайте ввечері, але електронкою
Відповідно до положень Податкового кодексу України декларація про майновий стан і доходи за 2012 рік заповнюється  особисто платником податку або його уповноваженою особою та подається до територіального підрозділу Міндоходів за місцем реєстрації.
Якщо платник податку вирішив подати таку декларацію в електронному вигляді, зробити це необхідно не пізніше закінчення останньої години дня, у якому минає граничний термін її подання. Тобто 30 квітня 2013 року.
Для зручності обслуговування громадян і підприємців у 2013 році на веб-порталі Міндоходів працює сервіс «Заповнення декларації OnLine», який дає змогу заповнювати декларацію в електронному вигляді. Для користування цією послугою платнику необхідно мати тільки електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення, які надаються безкоштовно.
Форма декларації з додатками та детальна інструкція щодо її заповнення розміщені на офіційному веб-порталі Міндоходів у спеціальному банері.

Чи оподатковуються доходи від продажу власної сільгосппродукції
Оподаткування доходів, отриманих від продажу власної сільгосппродукції визначено підпунктом 165.1.24 п.165.1 ст.165 Податкового Кодексу України.
Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку.
Власна сільгосппродукція – це та продукція, яка вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках для ведення:
садівництва або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) або для індивідуального дачного будівництва;
особистого селянського господарства або земельні частки (паї), виділені в натурі, сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.
Водночас,  якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари, доход від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Останній день подання Декларації про валютні цінності за I квартал – 13 травня 2013р.
Валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягають обов’язковому декларуванню. Це правило встановлено для суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.
Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 25.12.1995р. №207, подається щокварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу.
Таким чином, граничний термін подання Декларації про валютні цінності за I квартал до територіальних органів Міндоходів – 13 травня 2013 року.

Електронні квитанції треба зберігати 3 роки
Платники податків, які звітують до органу ДПС в електронному вигляді, повинні подати декларацію не пізніше закінчення останньої години дня, у якому минає граничний термін подання звітності.
Нагадуємо, що органи ДПС приймають податкову звітність з 9.00 до 18.00 щоденно, крім вихідних, святкових і неробочих днів. При цьому, в останній день граничного строку подання податкової звітності в електронній формі звітність приймається до останньої години. Тобто, до 24.00 дня, у якому спливає такий граничний строк.
У разі отримання звітності в електронному вигляді орган ДПС надсилає платнику дві квитанції.
Перша квитанція є підтвердженням того, що податкові документи передано до органу ДПС. Ця квитанція надсилається на ту електронну адресу, з якої надійшла звітність від платника. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС.
Водночас, якщо перша квитанція не надійшла на електронну адресу платника, то податковий документ вважається неодержаним.
Друга квитанція є підтвердженням прийняття документів платника до бази даних ДПС в електронному вигляді у текстовому форматі та дані  про відправника квитанції.
На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник такої квитанції також зберігається в електронному вигляді в органі ДПС.
Звертаємо вашу увагу на те, що отримані платником електронні квитанції повинні зберігатися протягом 1095 днів з дня подання податкової звітності.

22.04.2013 р.
Працюєте на другій групі – звітуйте раз на рік

Відтепер, платники єдиного податку другої групи, як і платники першої звітуватимуть один раз на рік. Це нововведення передбачено внесеними змінами до Податкового кодексу, які набрали чинності з початку цього року.
Проте, для платників-спрощенців третьої – п’ятої груп, звітним періодом залишається календарний квартал.
Також змінами, внесеними до законодавства, передбачено зниження ставок для платників єдиного податку п’ятої групи з 7 та 10 відс. на 5 та 7 відс. відповідно.

Звертаємо увагу платникам податків збору за спеціальне використання води та екологічного податку!

Відповідно до Закону №5503-VI від 20.11.2012 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» змінено ставки збору за спецвикористання води і по екологічному податку, а саме по збору за спеціальне використання води вони збільшені в середньому на 9,4%, по екологічному податку – на 7,9%. Згідно з п.2 підр.5 розд.ХХ «Перехідних положень Кодексу»за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 01.01.2013 р. по 31.12.2013р. включно ставки податку становлять 75% від ставок, передбачених ст.243-246 Податкового кодексу.
У зв’язку з цим платникам вищевказаних податків за 1 квартал 2013 року необхідно подати новий звіт по платі за спеціальне використання води у якому відобразити у першій графі податкові зобов’язання з 01.01.2013 року по 03.01.2013 р., у другій графі з 04.01.2013 р. по 31.03.2013 р.
По екологічному податку слід подавати два додатки в першому відобразити податкові зобов’язання з 01.01.2013 р. по 03.01.2013 р, в другому податкові зобов’язання – з 04.01.2013 р. по 31.03.2013 року.

Ще раз про декларування доходів громадян

Для подання декларації про майновий стан та доходи залишилося один тиждень – до 1 травня 2013 року. Декларацію про майновий стан і доходи обов’язково треба подати тим громадянам, які протягом минулого року отримували доходи не від податкових агентів, іноземні доходи, доходи від здійснення операцій з інвестиційними активами, від надання майна в оренду фізичним особам, доходи у вигляді виграшів у гральних закладах, спадщини чи подарунків та інші доходи, які не були оподатковані протягом року при їх виплаті, але не є звільненими від оподаткування тощо.

До уваги громадян!

Кременецька МДПІ звертає увагу платникам земельного податку фізичним особам громадянам , що до 1 травня 2013 року завершується облік землі громадян. Хто в минулому році вніс зміни в земельні документи або успадкував землю зверніться до податкової інспекції.

Про застосування ставок екологічного податку

Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що частиною п’ятнадцятою статті 35 Закону України від 5 03.1998 року №187/98-ВР «Про відходи», із змінами і доповненнями, заборонено проектування, будівництво та експлуатація полігонів побутових відходів без оснащення системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.
Відповідно до пункту 246.4 статті 246 Податкового кодексу України за розміщення відходів на звалищах (сміттєзвалищах), які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, ставки податку, зазначені у пунктах 246.1-246.3 цієї статті, збільшуються у 3 рази.

10.04.2013 р.

Задекларуйте отриману спадщину

Громадяни, які отримали спадщину чи подарунок, зобов’язані задекларувати такі доходи до 1 травня та до 1 серпня сплатити з таких доходів відповідну суму податку.
Нагадаємо, що спадщина та подарунки оподатковуються за нульовою ставкою якщо вони отримані від члена сім’ї першого ступеня споріднення (чоловік, дружина, батьки та діти) або ж отримані інвалідом І групи чи особою, яка має статус дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, чи дитиною – інвалідом. В іншому випадку ставка податку становить 5%.

Сплата податків платниками єдиного податку зросла на 203,3 відсотки

За три місяці 2013 року суб’єкти господарської діяльності Кременеччини самостійно нарахували та сплатили до бюджету 1,7 млн. грн. єдиного податку. Як зазначив начальник Кременецької МДПІ Ярослав Геннадійович Міщук, це на 405,6 тис.грн. більше минулорічних надходжень цього податку. Тоді від спрощенців бюджет отримав 1,3 млн. гривень. Надходження єдиного податку по фізичних особах зросло більше ніж у 2 рази (на 201,1% або на 740,9 тис.грн.). По фізичних особах, що перебувають на спрощеній системі оподаткування переважну більшість цьогорічних надходжень забезпечили підприємці, які працюють на другій і третій групі.
На сьогодні на спрощеній системі оподаткування працює майже 1207 фізичних осіб-підприємців. Найпопулярнішою серед спрощенців залишається друга група.
Нагадаємо, що спрощенці мають можливість подавати заяви про перехід на спрощену систему оподаткування в електронному вигляді. До того ж за власним рішенням протягом року вони мають змогу змінювати групу або ставку податку.

У користувачів касової техніки залишилось три місяці, щоб перейти на електронну звітність

До першого липня цього року усі користувачі касової техніки повинні перейти на електронну звітність касових апаратів, в інакшому випадку до них будуть застосовані штрафні санкції у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).
Щоб уникнути цих неприємностей, варто заздалегідь подбати про виконання норм законодавства та звернутися до центрів сервісного обслуговування або виробників касової техніки для проведення відповідного доопрацювання моделей касових апаратів або придбання нової техніки.
Наголошуємо, що для подання звітності в електронному вигляді необхідно встановлювати лише ті модеми, використання яких передбачено виробником конкретної моделі реєстратора розрахункових операцій, та для яких ним розроблено відповідну версію внутрішнього програмного забезпечення, що занесена до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області

08.04.2013 р.

Звертаємо увагу платникам єдиного податку
Відповідно до ст.294 п.294.1 Податкового кодексу України податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої, четвертої, п’ятої, шостої груп є календарний квартал.

Відкриття картинної галереї у Кременецькій МДПІ
Декілька років поспіль у Кременецькій МДПІ оголошувався конкурс «Податки очима дітей». Різноманітні і цікаві уявлення про податки викладали у своїх малюнках учні шкіл Кременецького району. Кожен рік наші учні ставали переможцями обласного конкурсу «Податки очима дітей». Найкращі твори учасників знайшли своє відображення в картинній галереї Кременецької МДПІ.
«Перед податковою службою,-підкреслив у виступі начальник Кременецької МДПІ Ярослав Геннадійович Міщук- стоїть надвідповідальне завдання – виховати в суспільстві податкову культуру, зробити розуміння необхідності сплати податків невід»ємною частиною громадянської самосвідомості кожного українця. Неупередженими очима юних творців ми бачимо, наскільки змогли наблизитися до цієї мети. Вони – невблаганні наші судді, яким чистий погляд на світ дає право ставити оцінки, бути безжально чесними.
Ярослав Геннадійович побажав учням присутнім на відкритті картинної галереї, міцного здоров»я і успіхів у навчанні.

До уваги громадян!
Кременецька міжрайонна державна податкова інспекція запрошує громадян до декларування своїх доходів за 2012 рік.
Декларація подається особисто до податкового органу за місцем проживання до 1 травня.
Обов’язкове подання декларації передбачено для громадян, які отримували протягом 2012 року такі доходи:
– отримані орендодавцем при надані нерухомості в оренду,якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;
– отримані орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;
– у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що підлягає оподаткуванню;
– від продажу рухомого майна (автомобілів, тракторів, антикваріату, тощо);
– від продажу нерухомого майна особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно;
– іноземні доходи;
– дохід у вигляді подарунка від фізичних осіб, які зобов»язані сплатити податок до нотаріального оформлення договору дарування;
– дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди;
– інші доходи, з яких протягом 2012 року податок не утримувався.
Виконайте конституційний обов’язок – задекларуйте свої доходи!

01.04.2013 р.

Чи сплачується податок при продажу будинку разом із земельною ділянкою?

Відповідно до положень Податкового кодексу України дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується (п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу).
Разом з цим, дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів вищезгаданої нерухомості підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.
Пунктом 3 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.09 N 439, нотаріус у разі посвідчення цивільно-правового договору про відчуження земельної ділянки, видачі свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку, а також вилучення державного акта у передбачених законом випадках із своїх справ за наявності витягу з Державного реєстру земель проставляє на державному акті відмітку про перехід права власності на земельну ділянку. Отже, переоформлення права власності на земельну ділянку, згідно із вищезазначеним Порядком, повинно здійснюватися на підставі цивільно-правових угод про відчуження земельних ділянок.
Якщо земельна ділянка, яка знаходиться під житловим будинком, перебувала у власності більше трьох років та під час продажу здійснюється переоформлення права власності на підставі окремого договору, то дана земельна ділянка буде вважатися окремим об’єктом та дохід, отриманий від продажу, не підлягає оподаткуванню.
Одночасно, якщо будинок знаходився у власності платника податку менше трьох років, дохід від його продажу підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Нові моделі касових апаратів внесено до Держреєстру

Наказом ДПС України від 05.03.2013р. № 51 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. У новому документі значно розширено версії внутрішнього програмного забезпечення, що дають можливість передачі контрольно-звітної інформації до органів податкової служби.
Зокрема, до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій внесено нові портативні електронні контрольно-касові апарати та доповнено перелік версій внутрішнього програмного забезпечення раніше включених до Державного реєстру моделей контрольно-касових апаратів. З повним їх переліком можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДПС України за адресою sts.gov.ua.
Наголошуємо, що суб’єктам господарювання слід завчасно подбати про доопрацювання наявної касової техніки або придбання нової, яка забезпечуватиме передачу контрольної звітної інформації до органів податкової, адже відповідальність за недотримання нових норм законодавства наступає з першого липня цього року.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області

Сплата єдиного соціального внеску

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями) встановлено такі терміни сплати єдиного соціального внеску фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності:
1. Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування сплачують єдиний внесок протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді авансових платежів у розмірі 25 відсотків річної суми єдиного внеску. Остаточний розрахунок здійснюють до 10 лютого року, наступного за звітним.
2. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються незалежною професійною діяльністю, а саме: науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою, викладацькою, а також медичною та юридичною практикою (в тому числі адвокатською і нотаріальною діяльністю), зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік до 1 травня наступного року.
3. Фізичні особи- підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок щокварталу, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, тобто до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня та до 20 січня.
Відповідно до ст.25-ої Закону, за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску до порушників застосовують фінансові санкції у вигляді штрафів та пені.

26.03.2013 р.
Продовження досить важливої інформації від  Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області:

Декларування доходів – внесок кожного громадянина у майбутнє країни
Для відомих осіб, спортсменів, акторів і громадських діячів декларування доходів та сплата податків – почесний конституційний обов’язок, до якого вони ставляться відповідально. Своєю не лише спортивною і творчою діяльністю, а й громадянською свідомістю вони подають хороший приклад громадянам України.
Днями до Кременецької державної податкової інспекції декларацію про доходи, одержані в попередньому році, подав Заслужений майстер спорту України із армспорту, переможець Кубка Світу Пушкар Андрій Анатолійович.

Шановні платники податків!
Якщо протягом 2012 року ви отримували доходи:
– з яких не утримувався податок;
– від осіб, які не є податковими агентами;
-отримували іноземні доходи,
Ви зобов’язані подати річну податкову декларацію!
Також Ви маєте право подати декларацію для отримання податкового кредиту!
Декларацію можна подати особисто або надіслати поштою до податкового органу за місцем проживання.

До Держреєстру внесено нові моделі касових апаратів
Наказом ДПС України від 05.03.2013р.  № 51 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів  розрахункових   операцій» оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. У новому документі значно розширено версії внутрішнього програмного забезпечення, що дають можливість передачі контрольно-звітної інформації до органів податкової служби.
Зокрема, до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій внесено нові портативні електронні контрольно-касові апарати та доповнено перелік версій внутрішнього програмного забезпечення, раніше включених до Державного реєстру моделей контрольно-касових апаратів. З повним їх переліком можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДПС України за адресою sts.gov.ua.
Наголошуємо, що суб’єктам господарювання слід завчасно подбати про доопрацювання наявної касової техніки або придбання нової, яка забезпечуватиме передачу контрольної звітної інформації до органів податкової, адже відповідальність за недотримання нових норм законодавства наступає з першого липня цього року.

Запитували-відповідаємо
Неповнолітня дитина має у власності нерухомість. Яким чином виконуються обов’язки по сплаті податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки?
Згідно із ст.6 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року №2947-111 правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Відповідно до п.99.2 ст.99 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 із змінами та доповненнями грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами(піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.
Батьки(усиновителі) неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання води у 2013 році
Державна податкова служба України повідомляє, що пунктом 32 розділу 1 Закону України від 20.11.2012р. №5503-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» змінено ставки збору за спеціальне використання води, які передбачені статтею 325 Кодексу, а саме вони збільшені в середньому на 9,4%.
Розділом II «Прикінцеві положення» Закону №5503 зазначено, що Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, за винятком окремих норм.
З огляду на приписи статей 94 Конституції України та 4 Указу Президента України від 10.06.97 №503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності», нормативно-правові акти Верховної ради і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи згідно із статтею 58 Конституції України.
Враховуючи викладене, норми Закону №5503 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування, а саме – 04 січня 2013 року.
Отже, при обчисленні податкових зобов’язань за період з 01.01.2013 по 03.01.2013 включно, платники збору застосовують ставки збору, що діяли у 2012 році, а починаючи з 04.01.2013 – нові, відповідно до Закону №5503.
У зв’язку із зміною ставок протягом звітного періоду в податковій декларації збору за спеціальне використання води за 1 квартал 2013 року рекомендуємо відображати дані двома окремими рядками, з відповідною приміткою у цих рядках: «з 01.01.13 р. по 03.01.13 р. включно» та «з 04.01.13 р. по 31.03.13 р. включно».
Одночасно з податковими деклараціями платники збору подають органам державної податкової служби копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води (п.328.7 ст.328 Кодексу).

25.03.2013 р.

Рекомендую ознайомитись з нформацією Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області

Задекларуйте свої доходи!
Подання декларації – це конституційний обов’язок кожного громадянина, від свідомості якого залежить наповнюваність місцевих бюджетів, соціально-економічний розвиток району та добробут громадян. Фізична особа зобов’язана подати у 2013 році декларацію, якщо протягом звітного 2012 року вона отримала: доходи (прибутки), які не підлягали оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати; іноземні доходи; доходи від особи, яка не мала статусу податкового агента (тобто доходи, отримані від нерезидента, фізичної особи, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, або особи, котра здійснює незалежну професійну діяльність).
Особи, уповноважені на виконання функцій держави до 1 квітня 2013 року відповідно додатку до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року №3206-VI подають декларацію про отримані доходи за 2012 рік по основному місцю роботи. При отримані доходів за 2012 рік, інших крім заробітної плати, вони зобов’язані подати до державної податкової інспекції податкову декларацію про майновий стан і доходи, затверджену наказом Міністерства фінансів України 07.11.2011 №1395 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.02.2012 № 84).
Подати декларацію необхідно до 1 травня 2013 року до Кременецької МДПІ за адресою: м. Кременець, вул. У. Самчука, 6, кабінети №8,9. Довідки за тел.:2-23-14, 2-28-17.
З метою уникнення помилок при декларуванні своїх доходів, особи, уповноважені на виконання функцій держави, мають змогу звернутися до органів державної податкової служби за місцем податкової адреси та отримати відомості про доходи за звітний період минулого року із баз даних Державного реєстру фізичних осіб (ф.1ДФ).

«Електронна» касова стрічка запрацювала у штатному режимі. Йде підключення користувачів.
Почалося підключення суб’єктів господарювання, які використовують касові апарати, до «електронної стрічки»- системи передачі даних про готівкові операції на сервери податкової служби.
Нагадуємо, з 1 січня 2013 року в Україні набрали чинності законодавчі норми, що впроваджують дистанційний моніторинг касових операцій. Новий сервіс був в пілотному режимі протестований наприкінці 2012 року та на сьогодні працює в штатному режимі.
Для виконання вимог законодавства суб’єктам господарювання надано право вибору щодо можливості передачі зазначених документів, а саме:
придбання РРО нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми;
доопрацювання наявної касової техніки та приєднання до неї відповідних модемів.
Користувачам касової техніки при її придбані або заміні рекомендовано звертатися до центрів сервісного обслуговування або виробників РРО щодо проведення ними відповідного доопрацювання даної моделі.

Податок на нерухоме майно
З 1 січня 2013 року вступила в дію стаття 265 Податкового кодексу України про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відповідно до цієї норми, платниками податку є фізичні особи-громадяни та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової нерухомості.
Житлова нерухомість оподатковується відповідно до ставки податку, яка встановлюється сільською, селищною або міською радою. Для квартир, житлова площа, яких не перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків – 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. У разі перевищення цих показників ставка податку становить 2,7% розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
Обчислення суми податку здійснює податкова служба за місцем знаходження об’єкта житлової нерухомості.
При нарахуванні суми податку враховується зменшення, яке надається один раз на базовий податковий період, тобто рік і до одного об’єкта нерухомості за вибором (якщо їх декілька у власності):
-для квартир до 120 кв.метрів
-для жилих будинків до 250 кв.метрів
тобто податок на нерухомість нараховується на житлову площу, яка перевищує ці показники.
До 1 липня звітного року органи державної податкової служби надсилають платникам податків –фізичним особам  податкове повідомлення- рішення про суму податку на нерухоме майно. В разі виникнення запитань щодо суми податку, платники мають право звернутися до податкової інспекції для звіряння даних і врегулювання нарахованої суми податку.
Податкове зобов’язання, згідно із повідомленням-рішенням, необхідно сплатити : фізичним особам протягом 60 днів із дати вручення податкового повідомлення рішення.
Не оподатковується житлове нерухоме майно, яке:
– перебуває у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
– розташоване в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення;
– є будівлею дитячих будинків сімейного типу;
– є садовим або дачним будинком, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
– належить багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховують трьох та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
– гуртожитки.

26.10.2012 р.

“Податкова служба запрошує громадськість удосконалити податкове законодавство

      На виконання доручення Президента України Віктора Януковича ДПС України здійснює комплекс заходів для підготовки Програми лібералізації державної податкової політики на 2013-2014 рр.
У рамках заходів на єдиному веб-порталі ДПС України створено та функціонує банер «Пропозиції до Програми лібералізації державної податкової політики». Усі пропозиції, які надійдуть від представників бізнесу, громадян, представників інститутів громадянського суспільства та наукових експертів, будуть оприлюднені у цьому банері.
Бажаючі можуть надіслати свої пропозиції щодо удосконалення податкового законодавства та поліпшення роботи органів ДПС на електронну адресу taxservice@sts.gov.ua.     Дякуємо за активну громадянську позицію!

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області

Мій коментар з цього приводу.