Ще матеріали по темі:
– ПДВ. Необхідно знати 
– спеціальний режим оподаткування
– анулювання реєстрації

Як вже говорилось в попередній статті, змінами, внесеними в Податковий Кодекс, значно спрощені підстави для реєстрації платником ПДВ. Виключено попередні норми ПК, які вказували, що добровільно зареєструватись платником ПДВ можна при обсягах постачання товарів (або надання послуг) іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців не менш, як 50% загального обсягу, або при розмірі Статутного капіталу чи балансової вартості активів понад 300 тис. гривень. Тому можна навіть не заповнювати відповідні рядки реєстраційної заяви.
Взагалі, скасовані всі обмеження для добровільної реєстрації платником ПДВ, крім одного – мають проводитись оподатковувані операції. Але мінімальна сума цих операцій не встановлена. Виключено обов’язок платників єдиного податку змінювати ставку ЄП та реєструватись платником ПДВ при перевищенні 300 тис. грн. надання послуг платникам ПДВ. Скорочено строк реєстрації з 10 до 5 робочих днів.

Обов’язкова реєстрація.
Платником ПДВ зобов’язана зареєструватись юридична особа або підприємець (крім платників єдиного податку), які мали дохід за останніх 12 місяців більше, як 300 тисяч грн. У цьому випадку реєстраційну заяву необхідно подати в податкову до 10 числа місяця відразу після місяця, в якому було отримано вказаний вище обсяг оподатковуваних операцій.
УВАГА! Особа, зобов’язана зареєструватись платником ПДВ, але яка не подала податковій відповідну заяву, все-одно несе відповідальність за ненарахування і несплату ПДВ так само, як і зареєстрований платник, але вже без права нараховувати податковий кредит та отримувати відшкодування. 

  Бланк заяви 1-ПДВ із зразком заповнення (378,5 KiB, 12 314 hits)

 Добровільна реєстрація.
Якщо платник вирішив добровільно зареєструватись платником ПДВ, така реєстрація здійснюється за цією-ж заявою. У цьому випадку заяву необхідно подати в податкову не пізніше, як за 20 днів до початку місяця, з якого планується стати платником податку і мати право на податковий кредит і виписування податкових накладних.

ПДВ та єдиний податок.
Якщо здійснюється перехід із спрощеної системи (без сплати ПДВ) на загальну систему оподаткування, та є підстави для обов’язкової реєстрації (300 тис. грн), вищеподану заяву необхідно подати не пізніше 10 числа місяця, в якому здійснено перехід. Визначення “в якому здійснено перехід” дає Податковий Кодекс, але вважаю, що це визначення не зовсім точне, правильніше писати “з якого здійснено перехід”.
Якщо при такому переході особа хоче зареєструватись платником ПДВ добровільно, заяву необхідно подати не пізніше, як за 20 днів до початку місяця.
Якщо здійснюється перехід до ставки єдиного податку, яка передбачає окрему сплату ПДВ, заяву необхідно подати не пізніш, як за 15 днів до початку кварталу, в якому буде застосовуватись ця ставка.

Заяву, із вказанням підстав для реєстрації платником ПДВ, має подавати особисто підприємець або керівник (чи представник з дорученням) юридичної особи. Але у всіх випадках потрібно пред’явити документ, що підтверджує особу, найкраще – паспорт).
Якщо останній день подання заяви – святковий або вихідний, заяву можна подавати ще у перший робочий день після вихідного.
Для підтвердження факту здійснення оподатковуваних операцій до заяви необхідно додати копії первинних документів бухгалтерського обліку (акти виконаних робіт, касові чеки, платіжні доручення, коротше кажучи – всі, що є).

Згідно внутрішнього порядку взаємодії структурних підрозділів податкової, розглядають подані документи лише працівники підрозділу інформатизації та обліку платників (у випадку необхідності можуть залучатись підрозділи оподаткування). Цим Порядком не передбачено будь-який попередній розгляд чи візування реєстраційних заяв іншими структурними підрозділами податкової (в тому числі – податкової міліції).

Податкова може відмовити у реєстрації платника ПДВ, якщо встановить, що не здійснюється фактичне постачання товарів (або надання послуг), дохід за останні 12 місяців менший 300 тис. грн (при обов’язковій реєстрації), заяву подала не уповноважена особа, або якщо є підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ.

Якщо підстави для відмови відсутні, податкова видає (або надсилає поштою з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ протягом 5 робочих днів від дати подання заяви (якщо день реєстрації у заяві не вказано), або не пізніше бажаного дня реєстрації платника ПДВ (якщо день реєстрації вказано у заяві).

Копії Свідоцтва
Оригінал свідоцтва платника ПДВ зберігається платником, а ось копії свідоцтва (Податковий Кодекс передбачає засвідчення цих копій податковою) мають бути вивішені для ознайомлення на інформаційних стендах в офісі платника та усіх філіях. Для засвідчення цих копій необхідно подати в податкову заяву встановленого зразка за формою №2-РК 

  Бланк заяви на завірення копій (69,5 KiB, 2 125 hits)

 відповідну кількість копій та оригінал Свідоцтва. Податкова має право відмовити у засвідченні копій лише у випадку зміни даних в Свідоцтві, або якщо воно підлягає заміні. Засвідчені копії мають бути видані протягом 3 робочих днів.
Необхідно знати, що всі ці засвідчені копії мають бути повернені податковій одночасно з поверненням оригіналу Свідоцтва.
Зіпсовані або зношені копії необхідно повернути разом із супровідним листом. Якщо копії втрачені, необхідно надати письмове пояснення.

У випадку зміни відомостей платника ПДВ, які вказані у свідоцтві (або його втраті), протягом 10 робочих днів необхідно подати податковій нову реєстраційну заяву.

Юрособа, яка утворюється в результаті реорганізації платника ПДВ (крім перетворення), має реєструватись платником ПДВ в загальному порядку, навіть якщо переходять обов’язки із сплати податку при розподілі податкових зобов’язань (або боргу).