Ще матеріали для громадських організацій:
– новий Закон; – створення;
– найменування; – реєстрація;
– повідомлення про утворення;
– включення відомостей;
– передача справ; – зміни;
– місцеві осередки; – припинення

Навіть якщо громадська організація – юридична особа вже не діє або виконала свою функцію, подавати звітність та платити штрафи за порушення термінів її здачі приходиться. Тому, найкращий варіант в цьому випадку – здійснити припинення ГО.
Хоча, відверто кажучи, ця процедура досить непроста і тривала, тому деякі організації визнають за краще подавати пусті звіти і чекати, поки юстиція сама не ініціює процес закриття.

Є два способи припинення ГО – за власним рішенням (саморозпуск або реорганізація шляхом приєднання до іншої ГО, але обов’язково – такого-ж статусу), або за рішенням суду про примусовий розпуск. Якщо-ж в процесі припинення встановлено, що активів недостатньо для погашення всіх вимог, ліквідкомісія має звернутись в суд для порушення справи про банкрутство, і подальша процедура здійснюється вже згідно Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Також в припиненні громадського об’єднання необхідно розрізняти два етапи – припинення внутрішньоорганізаційної діяльності ГО та припинення ГО як юридичної особи.

Припинення громадського об’єднання без статусу юридичної особи
Після прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності (саморозпуск), особа, уповноважена представляти громадську організацію має подати юстиції Повідомлення, форма якого не встановлена, тому можна довільної. Приблизно так – Повідомляємо, що загальними зборами ГО «…» (Протокол № від ____ ) прийняте рішення про припинення діяльності (саморозпуск) громадської організації. Просимо внести відомості про припинення до Реєстру громадських об’єднань.
Діяльність вважається припиненою з дня подання такого Повідомлення юстиції. Проте не вказано, яким чином юстиція інформує ГО про внесення запису.

Припинення громадського об’єднання – юридичної особи за власним рішенням.
Це рішення приймається у порядку, визначеному Статутом, а це в основному – за рішенням загальних зборів. Збори також затверджують склад ліквідаційної комісії (або доручають здійснювати її повноваження керівному органу, наприклад, Раді товариства), та приймають рішення про використання активів ГО після його ліквідації.
Протокол зборів подається до реєстраційної служби місцевого управління юстиції разом із оригіналом Свідоцтва про реєстрацію (яке видавала юстиція), оригіналом Статуту та реєстраційною карткою на проведення держреєстрації припинення юрособи (навіщо відразу подавати цю реєстраційну картку, не можу зрозуміти!). Протягом 10 робочих днів юстиція має визнати (або відмовити у визнанні) рішення про саморозпуск ГО.
При позитивному рішенні юстиція вносить дані до Реєстру громадських об’єднань та ЄДР.
Якщо приймається відмова у визнанні рішення, юстиція має видати відповідний наказ із додатком – вмотивованим висновком, який містить вичерпні підстави відмови. Копії цих документів видаються (або надсилаються рекомендованим листом) громадській організації не пізніше наступного дня після прийняття. Наслідком такої відмови є втрата чинності прийнятого рішення про саморозпуск. І прийдеться знову скликати збори для прийняття повторного рішення.
Якщо рішення про припинення внесено до Единого державного реєстру, розпочинається процедура припинення ГО як юридичної особи та ліквідаційна комісія набуває повноважень. Проведення цієї процедури вже не може бути відмінене. Припинення юридичної особи здійснюється відповідно до порядку, передбаченому Господарським Кодексом та Законом про держреєстрацію, з тією відмінністю, що документи на припинення юрособи потрібно подати не держреєстратору, а реєстраційній службі юстиції. Детальніше – в матеріалі “Юрособі. Припинення”

У випадку реорганізації ГО, яке може здійснюватись лише шляхом приєднання до інших ГО такого-ж статусу, необхідна також згода громадського об’єднання, до якого здійснюється приєднання.

Активи ГО, які залишились після всіх розрахунків, можуть передаватись лише іншим ГО, а якщо таке рішення не приймалось – зараховуються до бюджету.

Судом може прийматись рішення про припинення ГО саме як юридичної особи. Підстави для цього перераховані в п.2 Ст.38 Закону про держреєстрацію (припинення юридичної особи не по банкрутству). Основні – визнання державної реєстрації юрособи недійсною, неподання податковій протягом року декларацій та фінансової звітності, запис в ЄДР про відсутність за місцезнаходженням. В цьому випадку юридична особа має бути припинена, але громадська організація може продовжувати свою діяльність вже без статусу юридичної особи. Для цього потрібно подати в юстицію повідомлення довільної форми про продовження діяльності та відомості про уповноважену особу. Якщо протягом 6 місяців це не буде зроблено, в Реєстр громадських організацій вноситься запис про припинення ГО.