Ознаку неприбутковості та порядок оподаткування неприбуткових організацій встановлено Ст.157 Податкового Кодексу
До неприбуткових організацій та установ віднесені:
– установи або організації, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;
– благодійні фонди;
– громадські організації, які створені з метою надання будь-якої допомоги населенню;
– навчальні заклади III-IV рівня акредитації;
– заповідники, музеї і т.д.
Тобто – діяльність організацій, яка не передбачає отримання будь-якого прибутку.
Від оподаткування доходи організацій звільняються в наступному випадку:
1. Коли кошти надходять у вигляді фінансової безповоротної допомоги.
2. Якщо доходи визначені як пасивні.
3. Якщо кошти організації надходять до пенсійних фондів або кредитних спілок чи у формі внесків на пенсійне недержавне забезпечення або на інші потреби, які передбачені законом.
4. Коли доходи отримані від операцій з активами кредитних спілок або пенсійних недержавних фондів, за пенсійними вкладами.
5. Дотації або субсидії, отримані з місцевого або державного бюджетів.
6. Якщо доходи організації представлені як періодичні або разові внески, відрахування членів і засновників.
7. Кошти, що надходять організаціям у вигляді пасивних доходів і від проведення ними їх основної діяльності;
8. Будь-які доходи організації, які надійшли внаслідок надання будь-яких культових послуг.
9. Доходи організацій, отримані як третейський збір.
Процедура присвоєння ознаки неприбутковості
Орган виконавчої влади, який реалізує податкову державну політику, веде детальний реєстр неприбуткових організацій, які повністю звільняються від оподаткування. Право на користування такими пільгами у некомерційної організації виникає лише після внесення її до Реєстру неприбуткових установ та організацій органами державної податкової служби. Коли відбувається включення неприбуткової організації або установи до бази Реєстру, їй обов’язково за кодом з ЄДРПОУ буде присвоєно ознаку неприбутковості. Присвоєння організаціям та установам ознаки неприбутковості здійснюють в районах і містах (винятком є ​​міста Севастополь і Київ) місцеві податкові інспекції. Для присвоєння ознаки неприбутковості необхідно подати до податкової заяву 1-РН 

  Бланк заяви 1-РН (198,5 KiB, 2 689 hits)

 а також копії установчих документів.
У яких випадках, і за яких умов присвоюється ознака неприбутковості:
– організаціям та їх об’єднанням, які створені у порядку, визначеному законом.
– гаражним і садівничим товариствам або кооперативам, створеним у порядку, визначеному законом.
– Національній академії наук України і заснованим нею організаціям та установам, які утримуються за рахунок коштів бюджетів.
Також, від оподаткування звільняється вісімдесят відсотків прибутку тих підприємств, які отримали її на митній території України від продажу товарів особистого виробництва за встановленим переліком Кабінетом Міністрів України:
– техніка, що працює на поновлюваних енергетичних джерелах.
– сировина, матеріали та обладнання, які будуть застосовуватися у виробництві енергії;
– вироби, які забезпечують раціональне використання паливних та енергетичних ресурсів і т.д.
Основною діяльністю неприбуткової організації вважається не тільки надання будь-якої благодійної допомоги та надання соціальних послуг для споживання суспільством, але і продаж товарів і послуг за заниженою ціною. Доходи від такої діяльності можуть бути звільнені від оподаткування.