Документи повинні бути викладені державною мовою. Якщо засновники – нерезиденти, протоколи зборів та документи про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження мають бути нотаріально перекладені на українську мову. Фізичним особам – іноземцям рекомендую зробити нотаріальний переклад паспорта, та отримати у відповідних органах Державної податкової служби реєстраційний номер облікової картки платника податків (по простому – ідентифікаційний номер).

Реєстраційна картка Ф1-9 для юридичних осіб, Ф10-15 для підприємців заповнюється машинодруком або від руки великими друкованими літерами. Якщо документи надсилаються рекомендованим листом, справжність підпису засвідчується нотаріально.  Якщо документи подає особисто керівник – достатньо підпису і печатки, якщо уповноважена особа –  всі сторінки картки необхідно прошити, на звороті останньої сторінки реєстраційної картки керівник проставляє печатку та робить запис про засвідчення підпису особи, яка подає документи.

Установчі документи юридичної особи повинні містити відомості, передбачені Законом для даної організаційно – правової форми.  Відповідальність за це несуть засновники.  Але це є також підставою державному реєстратору для відмови у проведенні реєстраційної дії.

Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами. Вимога нотаріального засвідчення підписів на установчих документів знята з 7 червня 2011 р.

Зміни до установчих документів можуть викладатись додатком або в новій редакції. Установчі документи в новій редакції необхідно викладати практично лише в одному випадку – при зміні складу засновників.

Назва юридичної особи (найменування) складається з організаційно-правової форми (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) та власне самої назви. Забороняється використання найменувань органів державної влади, місцевого самоврядування, історичних державних найменувань, перелік яких мав би бути установлений Кабінетом Міністрів України (не встановлений), слова „Національний”.  Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова “відокремлений  підрозділ” (“філія”, “представництво” тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений  відокремлений  підрозділ (ФІЛІЯ „_____” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „_________”). Повне найменування не може мати більше, як 182 символи. При написанні назви юридичної особи використовуються прописні (великі!) букви українського алфавіту та розділові знаки і символи:  лапки (” “), крапка (.), кома (,), дужки /( )/, апостроф (‘), дефіс (-), тире (-), знак (N), знак оклику (!), знак (/), а також цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). Букви латинського або англійського алфавітів не використовуються! Назва  юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання.

Знято вимогу подання оригіналів (або нотаріально засвідчених копій) протоколів, рішень, заяв. Достатньо простих ксерокопій цих документів.

І на завершення, трошки про веселіше. Нещодавно знайшов дуже цікавий сайт, де є оригінальні привітання з днем народження, і не тільки. Тут можна також знайти хороші тости, пісні, сценарії, SMS привітання, аудіопривітання – коротше все, що необхідно для цікавого та змістовного проведення свят. Крім цього, є можливість добавити свій тост. Рекомендую!