Ще матеріали для громадських організацій:
– новий Закон; – створення;
– найменування; – реєстрація;
– повідомлення про утворення;
– включення відомостей;
– передача справ; – зміни;
– місцеві осередки; – припинення

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон «Про громадські об’єднання», і з цієї дати дещо змінені правила створення, реєстрації та внесення змін для об’єднань громадян. У відповідності до цього Закону, наказом Мінюсту від 14.12.2012 р. №1842/5 затверджено нові бланки заяв, які будуть подані далі.
Але спочатку – про основні положення та вимоги.

Цей Закон не стосується політичних партій, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, інших ОПФ.

Найголовніше питання – хто здійснює реєстрацію громадського об’єднання (ГО)!? Із тексту Закону «…Громадське об’єднання … підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”…» можна було зробити поспішний висновок, що реєстрацію мають здійснювати державні реєстратори. Проте це не так. Реєстрацію і надалі здійснюватимуть місцеві органи юстиції через реєстраційну службу (в штаті яких є відповідні посади). Ст.4 Закону про державну реєстрацію «Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюють реєстрацію (легалізацію) об’єднань громадян…». Хоча, враховуючи, що з 1 липня 2013 року посада державного реєстратора передається саме в реєстраційну службу, питання втратить актуальність.

Для громадського об’єднання встановлено лише дві організаційно-правові форми: громадська організація (засновниками, учасниками якої є лише фізичні особи) та громадська спілка (засновниками якої є лише юридичні особи приватного права, крім політичних партій, а ось членами можуть бути як юридичні особи приватного права, так і фізичні особи). При цьому, громадські організації (які є юридичними особами) можуть створювати громадські спілки.

Чітко розділене поняття «засновник» та «член» ГО. Кількість засновників ГО – не менше двох. Вік – не менше 18 років (для молодіжної та дитячої – не менше 14 років). Повноваження засновників завершуються відразу після реєстрації об’єднання (далі засновники стають членами ГО). Членами ГО можуть бути особи віком від 14 років, а для молодіжних і дитячих – вік вказується у статуті.

Визначено, що громадське об’єднання – юридична особа є непідприємницьким товариством, і не визначає метою отримання прибутку. Тому члени ГО не мають права на частку його майна, а доходи чи активи ГО не можуть розподілятись між ними. При цьому, ГО – юридична особа може бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, здійснювати підприємницьку діяльність (якщо це передбачено статутом), створювати товариства, підприємства, якщо це дозволяє досягнути мети ГО, засновувати засоби масової інформації.
Але необхідно вести бухгалтерський облік, подавати звітність, зареєструватись в податковій та сплачувати обов’язкові платежі. Надання ГО та створеним ними юридичним особам пільг здійснюється відповідно до законодавства.

Немає обмежень діяльності по території. Тобто, ГО може навіть в назві використовувати терміни «Обласна» чи «Районна» без підтверджуючих документів. Вимоги є лише до ГО із статусом всеукраїнського. Цей статус надається, якщо ГО має відокремлені підрозділи у більшості територіальних одиниць, і підтвердило цей статус подачею відповідної заяви.

  Бланк заяви про підтвердження всеукраїнського статусу (27,0 KiB, 1 159 hits)

Всеукраїнський статус ГО перевіряється кожного року. Для цього ГО має подавати реєстраційній службі реєстраційну картку про підтвердження відомостей. Станом на 20.02.2013 р. бланк такої картки Мінюстом ще не затверджений.