Ще матеріали для громадських організацій:
– новий Закон; – створення;
– найменування; – реєстрація;
– повідомлення про утворення;
– включення відомостей;
– передача справ; – зміни;
– місцеві осередки; – припинення

Ще одне важливе питання для громадських об’єднань – порядок та необхідні документи для внесення змін. Ці зміни можуть бути  лише трьох типів, для кожного з яких необхідний свій набір «паперів» –  зміни до Статуту, зміна осіб у керівних органах, зміна місцезнаходження.

Також є відмінності для ГО із статусом юридичної особи (зареєстрованих), та ГО без такого статусу.

Отже, що необхідно подати до реєстраційної служби місцевого (районного або міського) управління юстиції за своїм місцезнаходженням для проведення змін громадським об’єднанням, яке має статус юридичної особи.

Зміна складу керівних органів:
– заява (довільної форми, з орієнтовним текстом – повідомляємо, що відповідно до рішення загальних зборів членів ГО «…»,  внесені зміни в склад керівних органів. Головою (заступником, секретарем, членом Ради) замість вибулого за власною заявою Іванова Івана Івановича обрано Петрова Петра Петровича. Просимо внести відповідні зміни до Реєстру громадських об’єднань та Єдиного державного реєстру), підписана керівником (новим керівником);
– заповнена реєстраційна картка для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, підписана керівником (новим керівником)

  Реєстраційна картка Ф4 (нова) на внесення змін до відомостей (892,0 KiB, 45 824 hits)

 – оригінал (засвідчений печаткою ГО), або нотаріально засвідчена копія Протоколу загальних зборів про звільнення та призначення осіб.  В Протоколі  обов’язково має бути вказана дата і місце проведення зборів, реєстр членів ГО, які брали участь у зборах, з вказанням їх прізвища, імені, по батькові, дати народження, з їх особистим підписом. Також обов’язково має бути визначена людина, яка представлятиме ГО при проведенні реєстраційної дії (новий керівник). Можна використати (із відповідними змінами) Протокол установчих зборів 

  Зразок Протоколу установчих зборів (44,0 KiB, 19 963 hits)

 – оригінал (засвідчений печаткою ГО), або нотаріально засвідчена копія протоколу засідання керівного органу (Ради або іншого виконавчого органу ГО згідно Статуту), на якому було прийнято рішення про скликання загальних зборів;
– відомості про керівні органи, підписана керівником (новим керівником) 

  Зразок Відомостей про склад керівних органів (31,5 KiB, 41 225 hits)

При зміні місцезнаходження (адреси) громадського об’єднання (проводяться, якщо дані про місцезнаходження не внесені до Статуту, якщо внесені – необхідно проводити зміни до Статуту):
– заява (довільної форми, з орієнтовним текстом – Повідомляємо, що відповідно до рішення загальних зборів членів ГО «…»,  змінено місцезнаходження ГО на адресу:.. Просимо внести відповідні зміни до Реєстру громадських об’єднань та Єдиного державного реєстру), підписана керівником;
– заповнена реєстраційна картка для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР (подана вище), підписана керівником;
– свідоцтво про реєстрацію, яке видавала юстиція.

Для внесення змін до Статуту:
– заява (довільної форми, з орієнтовним текстом – Просимо зареєструвати нову редакцію Статуту ГО «…»,  затверджену загальними зборами членів ГО), підписана керівником;
– заповнена реєстраційна картка для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, підписана керівником (подана вище). Ось тут вже суперечність із Законом про держреєстрацію. Для внесення змін до Статуту мала-б подаватись РКФ3, але Закон про ГО вимагає подання саме РКФ4;
– оригінал (засвідчений печаткою ГО), або нотаріально засвідчена копія рішення (Протокол загальних зборів) про затвердження Статуту в новій редакції, в якому обов’язково має бути вказано дата і місце проведення зборів, реєстр членів ГО, які брали участь у зборах, з вказанням їх прізвища, імені, по батькові, дати народження, з їх особистим підписом. Також обов’язково має бути визначена людина, яка представлятиме ГО при проведенні реєстраційної дії. Можна використати (із відповідними змінами) Протокол установчих зборів (поданий вище);
– оригінал (засвідчений печаткою ГО), або нотаріально засвідчена копія протоколу засідання керівного органу (Ради або іншого виконавчого органу ГО згідно Статуту), на якому було прийнято рішення про скликання загальних зборів;
– два примірники Статуту в новій редакції. Тут також є нюанс. Хоч законом про держреєстрацію передбачена можливість внесення змін у вигляді додатку до установчих документів, Законом про ГО така можливість не встановлена. Тому для проведення будь-яких змін, потрібно робити Статут в новій редакції. І ще одне питання – підписання Статуту в новій редакції. Оскільки права засновників припиняються після реєстрації ГО, а відомості про членів ГО до Статуту не вносяться, вважаю, що Статут в новій редакції потрібно пронумерувати, прошнурувати, та підписати головою та секретарем зборів, або взагалі не підписувати. Це насправді серйозне питання, щодо якого на даний час роз’яснень немає. І кожна реєстраційна служба буде «керувати» по різному;
– примірник оригіналу статуту та свідоцтво про реєстрацію, яке видавала юстиція;
– хоча в переліку документів квитанція відсутня, але необхідно сплатити 51 грн реєстраційного збору за держреєстрацію змін до установчих документів. Проте, є виключення. Сплачувати реєстраційний збір не потрібно, якщо зміни до Статуту приймаються для його приведення у відповідність до Закону «Про громадські об’єднання».

Громадське об’єднання без статусу юрособи має інформувати реєстраційну службу місцевого управління юстиції лише про зміну особи, уповноважену представляти громадське об’єднання.  Для цього подається лише повідомлення, в якому мають бути такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, номер телефону (можна також і мейл).  А якщо ця особа не була присутня на загальних зборах – також необхідно і її письмову згоду. 

  Зразок відомостей про уповноважену особу (26,5 KiB, 35 127 hits)

 Але Законом не встановлено, як змінити місцезнаходження громадського об’єднання без статусу юрособи.

Протягом 5 робочих днів від дати отримання документів (але якщо реєстраційна справа відсутня, час розгляду продовжується, поки ця справа не буде отримана) реєстраційна служба юстиції має прийняти рішення про прийняття повідомлення про внесення змін, або про відмову чи залишення документів без розгляду.

Якщо прийняте позитивне рішення, юстиція вносить відповідні зміни до Реєстру громадських об’єднань, забезпечує внесення змін до ЄДР, та видає організації нове Свідоцтво про реєстрацію, Виписку з ЄДР, та один оригінал Статуту з відповідною відміткою.

При зміні місцезнаходження ГО на іншу територіально-адміністративну одиницю, орган юстиції має сам передати реєстраційну справу управлінню юстиції за новим місцезнаходженням.

Важливе зауваження. Якщо юстиція відмовила або залишила без розгляду документи, подані для внесення змін до складу керівних органів, залишається чинним склад, який був до внесення змін, за винятком випадку, коли подається особиста заява про складення повноважень.

Громадським організаціям, вже зареєстрованим або легалізованим шляхом повідомлення до 1 січня 2013 року, не потрібно здійснювати перереєстрацію або повторно легалізовуватись. Але необхідно Статути привести у відповідність до норм Закону «Про громадські об’єднання» протягом 5 років (до 1 січня 2018 року). При цьому, як зазначалось вище, реєстраційний збір не сплачується.

І ще один важливий нюанс. Якщо Ваша громадська організація була легалізована шляхом повідомлення до 1 січня 2013 року, необхідно до  1 червня 2013 року подати місцевій юстиції відомості про особу, яка уповноважена представляти громадське об’єднання. Думаю, що відповідне нагадування від юстиції Ви отримали.