З 1 січня 2014 року, відповідно до внесених в Податковий кодекс змін, припинено видачу Свідоцтва платника єдиного податку. Замість нього можна безкоштовно отримати Витяг з Реєстру платників єдиного податку. Хоча Свідоцтва платника ЄП, видані до 01.01.2014 р., є дійсними і можуть використовуватись підприємцями.

Важливо знати, що до цього часу не затверджена форма запиту на отримання такого Витягу. Тому, поки такий бланк не затверджений, можна подавати податковій (за місцем своєї реєстрації) заяву на отримання Витягу довільної форми.

Також врахуйте, що зміни в Свідоцтво платника ЄП вноситись вже не будуть. І якщо все-таки зміни відбулись (наприклад – місця проживання або місця здійснення діяльності, видів діяльності), необхідно подати в податкову Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (бланк подано в попередніх статтях), з відповідною відміткою в п. 5.3, та обов’язково повернути Свідоцтво платника ЄП (як документ суворої звітності). Після чого податкова внесе відповідні зміни в Реєстр платників ЄП, та за бажанням і запитом підприємця видасть Витяг з цього реєстру вже із зміненими даними.

Якщо змінюється ПІБ підприємця або дані бланка паспорта, заяву необхідно подати протягом місяця після таких змін. Якщо змінюється адреса, види діяльності (КВЕД), заяву необхідно подати до 20 числа наступного місяця. В Реєстрі платників ЄП є така інформація:

 1. ПІБ підприємця, його РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків – ідентифікаційний код);
 2. податкова адреса (зареєстроване місце проживання);
 3. місце здійснення діяльності;
 4. КВЕДи;
 5. ставка та група ЄП;
 6. дата переходу на спрощенку;
 7. дата реєстрації;
 8. дата анулювання реєстрації.

Відмова від ЄП

Для відмови від «спрощенки» необхідно подати в податкову заяву не пізніше, як за 10 календарних днів до початку кварталу. Бланк заяви – такий самий, як і для реєстрації чи внесення змін, але необхідно заповнювати п.5.4.

Якщо плануєте перехід на загальну систему оподаткування, цей перехід відбудеться лише з першого числа наступного за подачею заяви кварталу, і лише при умові, що немає податкової заборгованості.

Якщо така заява подається в зв’язку із припиненням підприємницької діяльності, то податки необхідно сплатити повністю за календарний місяць, в якому подана заява. І при цьому, ЄП вже не потрібно сплачувати з наступного після подачі заяви місяця.

Є випадки, коли «єдинщик» просто зобов’язаний перейти на вищі групи єдиного податку або загальну систему оподаткування:

 • якщо протягом року перевищено ліміт встановленого загального доходу – з першого числа кварталу після кварталу, в якому відбулося таке перевищення;
 • якщо протягом року перевищено обсяг доходу «єдинщиками», які використали право на ставки, встановлені для 5 групи, – з першого числа кварталу після кварталу, в якому відбулося таке перевищення;
 • якщо «єдинщик» здійснював розрахунки не лише в грошовій формі (наприклад – бартер), з першого числа місяця після завершення звітного періоду, в якому було застосовано цей спосіб розрахунків;
 • якщо здійснювались види діяльності, які не відповідають спрощеній системі;
 • якщо перевищено граничну чисельність працівників, встановлену для відповідної групи ЄП;
 • якщо здійснювались види діяльності (КВЕДи), не внесені у Реєстр платників єдиного податку;
 • якщо є податкова заборгованість на кожне перше число місяця протягом двох кварталів підряд – в останній день другого кварталу.