Ще по темі:
Терміни подачі звітності
Заповнення форм звіту Д5 та Д6
Нарахування та сплата ЄСВ
Штрафні санкції

Згідно Постанови Пенсійного фонду України №24-1 від 10.12.2012 р. внесено істотні зміни у форми звітностей по нарахуванню ЄСВ роботодавцями та приватними підприємцями. При складанні звіту за 2012 слід використовувати нові звітні форми.
Звіт про діяльність фізичних осіб-підприємців подається за формою №Д5 раз в рік, тоді як за найманих працівників підприємець заповнює форму №Д4 і подає її щомісяця. 

  Бланки звітності в ПФУ (209,2 KiB, 4 762 hits)

 Звітність повинна заповнюватися українською мовою друкованими літерами. Чорнило повинні мати чорний або синій колір, виправлення заборонені. Якщо є рядки, які не заповнюються – вони повинні бути перекреслені. Суми грошей вказуються в гривнях з копійками. Звіт складається у двох ідентичних примірниках і засвідчується підписом і печаткою (якщо є) підприємця.
Розглянемо зміни в порядок заповнення форми №Д4, яку зобов’язані щомісячно надавати всі підприємці з найманими працівниками.
Таблиця №1. У шапці вказується повинна вказуватися «Штатна чисельність працівників».
Таблиця №5. З’явилася нова графа «Час утворення нового робочого місця, на яке в новому періоді працевлаштований даний працівник». Заповнюється вона при створенні нового робочого місця (збільшення штатної чисельності працівників). Дане нововведення пов’язане зі зміною трудового законодавства України. Після передачі даних про найманих працівниках в ПФУ, інформація також потрапить і в Центр зайнятості, де будуть вести облік часу роботи і розміру зарплати працівника.
Таблиця №6. У графі 10 ввели код №10, який повинен застосовуватися при виплаті зарплати за час щорічних та додаткових відпусток. Графи 13 і 14 тепер мають по три комірки, третя комірка призначена для коригування раніше наданих даних і може мати негативне значення. Нова графа 15 буде відображати кількість днів, які найманий працівник перебував у трудових відносинах з роботодавцем. Графа 15 також має 3 комірки і буде можливість вносити коректування. Графа №21 вказує на працевлаштування працівника, на нове робоче місце (значення 1) чи вже існувало (значення 0).
В зарплату звітного місяця тепер включаються суми нарахувань за попередні місяці, але виплачені в поточному місяці. Зарплата може мати негативне значення в таких випадках:
1) перерахунок у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу через тимчасову непрацездатність працівника;
2) перерахунок сум за лікарняні і відпускні нараховані в попередні місяці.
Таблиця №8. У графі №13 з’явилися коди 3 і 4, які призначені для заповнення міськими (районними) управліннями праці та соцзахисту населення сум грошового забезпечення або допомоги встановленої законом, на яку ці страховики додали (зменшили) суму ЄСВ або суму пенсійного внеску за час до 01.01 .2011 р.
Ще по темі:
Терміни подачі звітності
Заповнення форм звіту Д5 та Д6
Нарахування та сплата ЄСВ
Штрафні санкції